TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Văn hóa nghệ thuật

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:23 | 18/09/2021)

Thực hiện Luật Quảng cáo, Kiên Giang đã nỗ lực quản lý, triển khai tuyên truyền, từng bước đưa hoạt động quảng cáo đi vào ổn định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quảng cáo. Song, việc thực hiện Luật Quảng cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn những bất cập, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và đời sống của Nhân dân.

Trong gần 10 năm thực hiện Luật Quảng cáo (QC), UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành một số văn bản, tạo cơ sở pháp lý, tương đối đồng bộ và thống nhất trong quản lý hoạt động QC, đảm bảo đúng quy định. Đáng chú ý là phê duyệt Quy hoạch QC trên phạm vi toàn đảo Phú Quốc giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án tổng thể QC ngoài trời và xây dựng, lắp đặt bảng chỉ dẫn các khu, điểm tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, tầm nhìn 2040, tạo cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống QC ngoài trời.

Ảnh minh họa

Hoạt động tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị và hoạt động QC thương mại trên địa bàn tỉnh luôn được các cơ quan chức năng phối hợp quản lý chặt chẽ, đi vào nề nếp, góp phần thúc đẩy hoạt động QC phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) tiếp nhận và giải quyết hơn 2.500 hồ sơ thông báo sản phẩm QC trên bảng QC; hơn 3.500 hồ sơ thông báo sản phẩm QC trên băng rôn; 532 hồ sơ thông báo tổ chức đoàn người thực hiện QC trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đơn vị hướng dẫn cho các cơ quan thực hiện treo các băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị đúng quy định của Luật QC.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 cơ quan báo chí: Báo Kiên Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Tạp chí Chiêu Anh Các và 04 Đặc san của các ngành. Bên cạnh đó, tỉnh có 45 Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và 15 huyện, thành phố; 15 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện. Từ năm 2013 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh khoảng 640 xuất bản phẩm và 96 bản tin cho các ngành, địa phương trong tỉnh. Nội dung hoạt động chủ yếu thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về kiến thức chuyên ngành, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của cơ quan đơn vị. Hoạt động QC chủ yếu thực hiện trên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang và Báo Kiên Giang, nhìn chung các cơ quan đã thực hiện nghiêm túc quy định về tỷ lệ thời lượng QC và quy định diện tích được phép QC; nội dung, hình thức sản phẩm QC đảm bảo không gây phản cảm cho khán, thính giả và độc giả.

Đối với hình thức biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên QC, phương tiện giao thông đều thực hiện đúng quy định của Luật QC và các quy định có liên quan; toàn tỉnh hiện có 09 màn hình LED, LCD. Các chương trình văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tổ chức sự kiện, vật thể QC thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 36 của Luật QC và Công văn số 2310/BVHTTDL-VHCS ngày 24/6/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Luật QC. Hiện nay, tỉnh có 53 công ty, cơ sở in ấn; trong đó có 11 công ty lớn và vừa hoạt động và kinh doanh dịch vụ QC cung cấp cho thị trường; 43 đơn vị còn lại là các cơ sở in ấn nhỏ lẻ.

Ảnh minh họa

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở VHTT kiểm tra 280 cơ sở việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động QC trên bảng QC, biển hiệu, hộp đèn, băng rôn, màn hình chuyên QC trên địa bàn tỉnh; nhắc nhở, cảnh cáo và buộc tháo dỡ 81 cơ sở; buộc viết cam kết, tháo dỡ 53 cơ sở; lập biên bản và xử phạt hành chính 15 cơ sở. Công tác chấn chỉnh chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng QC, biển hiệu, tiến hành kiểm tra 25 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở đặt bảng QC sai quy định. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức nhiều đợt thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động QC trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và QC tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin nhằm kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu các tổ chức vi phạm nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và khắc phục ngay những vi phạm.

Nhìn chung, công tác quản lý và hoạt động QC trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và thực hiện tốt tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, việc thực hiện Luật QC trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, bất cập. Một số địa phương chưa chủ động trong công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan để tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về QC. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực QC đôi lúc chưa kịp thời và xử lý thích đáng, nhất là đối với hoạt động QC rao vặt vẫn còn xuất hiện nhiều nơi, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng. Tại một số địa phương, cơ quan quản lý cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các công trình trang trí làm đẹp đường phố như cổng chào, đường đèn, băng rôn, panô tuyên truyền nhân dịp các sự kiện sai quy định, đặt logo của đơn vị tài trợ sai vị trí, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không thông báo đến Sở VHTT để được hướng dẫn. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo và các văn bản có liên quan, còn một số nội dung quy định chung chung chưa cụ thể hoặc mâu thuẫn, chồng chéo.

UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá thực tiễn thi hành Luật QC và các văn bản quy định chi tiết; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tổ chức thi hành có hiệu quả Luật QC; các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Luật QC nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về QC trong thời gian tới.

Quỳnh Như