TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Văn hóa nghệ thuật

Xem với cỡ chữAA

Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ về lĩnh vực hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh

(15:39 | 04/10/2021)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ  tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện một số nhiệm vụ về lĩnh vực hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

- Thẩm định và giải quyết thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương).

- Thẩm định và giải quyết thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương).

- Tiếp nhận Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật của cơ quan, đơn vị trực thuộc các Bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế.

- Tiếp nhận Thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình biểu diễn của cơ quan, đơn vị trực thuộc các Bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế.

- Dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

- Thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn được ủy quyền.

- Tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại và thực hiện trách nhiệm.

Thời gian thực hiện nội dung ủy quyền: Kể từ ngày ký Quyết định này đến hết ngày 31/12/2025, trừ trường hợp quy định của pháp luật về nội dung trên có sự thay đổi. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định cho UBND tỉnh vào tháng 11 hàng năm.

Ban Biên tập