TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Văn hóa nghệ thuật

Xem với cỡ chữAA

Dời thời gian tổ chức Hội thi Văn nghệ tỉnh Kiên Giang năm 2022

(10:49 | 14/07/2022)

Ngày 13/7/2022, ông Lê Công Nghiệp, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Văn nghệ tỉnh Kiên Giang năm 2022 đã ký Thông báo về việc dời thời gian tổ chức Hội thi Văn nghệ tỉnh Kiên Giang năm 2022.

Theo Thể lệ Hội thi Văn nghệ tỉnh Kiên Giang năm 2022 diễn ra từ ngày 19/8 đến ngày 21/8/2022. Để tạo không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), Ban Tổ chức thống nhất dời thời gian tổ chức Hội thi Văn nghệ tỉnh Kiên Giang năm 2022 từ ngày 22/8 đến 24/8/2022 (diễn ra trong 3 ngày, không kể thời gian đi và về).

Tiết mục trống hội của đơn vị vị TP. Phú Quốc tham gia Hội thi Văn nghệ tỉnh Kiên Giang năm 2018

Các đơn vị đăng ký chương trình, các tiết mục tham gia về Ban Tổ chức Hội thi. Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Đoàn Thế Hạnh, Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động, Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang; số điện thoại: 0982878277; email:doanthehanhkg@gmail.com.

Hội thi Văn nghệ tỉnh Kiên Giang năm 2022 nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng trong tỉnh, tạo không khí vui tươi góp phần cổ vũ, động viên nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tạo điều kiện để các diễn viên không chuyên trong tỉnh có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; phát hiện những nhân tố mới để nâng cao chất lượng, góp phần phát triển sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của tỉnh và phục vụ tốt đời sống tinh thần của nhân dân.

Thế Hạnh