TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Văn hóa nghệ thuật

Xem với cỡ chữAA

Gò Quao: Nét nổi bật trong xây dựng và phát triển văn hóa, văn nghệ

(17:08 | 10/03/2023)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến văn hóa, văn nghệ. Người coi văn hóa nghệ thuật là một trong ba lĩnh vực chính, quan trọng nhất của văn hóa. “Văn nghệ là mặt trận,…”.Quán triệt tinh thần đó, nhiều năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, hoạch định đường lối cho văn hóa phát triển; Đảng ta xác định, văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển đất nước. Từ đó Ngành văn hóa, xem đây là kim chỉ nam cho hoạt động nhiệm vụ chính trị của ngành. Thông qua các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng rất nhiều anh, chị em nghệ sỹ đã cóng hiến rất nhiều công sức và trí tuệ, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống của người dân, góp phần cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân hăn hái lao động, sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đối với huyện Gò Quao, trong những năm qua, toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức Ngành văn hóa Thông tin huyện nhà xác định được nhiệm vụ chính trị của ngành; từ đó luôn ra sức học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của huyện; đặc biệt, dưới sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu xác của Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành; phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng của huyện diễn ra sôi nổi, trở thành "món ăn" tinh thần bổ ích, lành mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Hiện tại trên địa bạn huyện có hơn 15 câu lạc bộ, đội, nhóm, văn nghệ ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, đang duy trì hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, Cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Gò Quao cũng đã xác định được từ các phong trào văn hóa văn nghệ, thông qua nghệ sỹ chuyên và không chuyên là những tuyên truyền viên sắc bén, tuyên truyền chủ trưởng của Đảng, Nhà nước; do đó thời gian qua Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm đầu từ cơ sở hạ tầng từ huyện đến cơ sở thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ phát triển.

Từ những hoạt động này, rất nhiều nghệ sỹ, soạn giả của quê hương Gò Quao tiến đến con đường chuyên nghiệp cống hiến nhiều công sức, trí tuệ cho phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương, được đông đảo công chúng đón nhận nồng nhiệt như: Ở lĩnh vực sáng tác tân cổ có Soạn giả Thiện Cẩn hiện là Hội viên Hội sân khấu Việt Nam; Nghệ sỹ Kim Phụng, hiện là Phó trưởng đoàn Nhân dân Kiên Giang; nghệ sỹ Bích Trâm đạt huy chương vàng, bạc… ở hội thi, hội diễn toàn quốc; nhạc sỹ Nguyễn Vân Trung – Hội viên hội nhạc sỹ Việt Nam;… Bên cạnh đó còn có sự đóng góp rất nhiều cho phong trào văn hóa văn nghệ của huyện nhà trong thời gian qua; trong đó có ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, cụ thể Ngọc Phiếm, Kiều Diễm, Chúc Tiên, Công Tuấn… đã cùng với Đội Tuyên truyền lưu động huyện duy trì hoạt động thường xuyên, kịp thời truyền tải những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương và tham gia hội thi, hội diễn cấp tỉnh đạt thành tích cao (đứng trong tốp 5 A của 15 huyện, thành phố trong tỉnh).

Ảnh: Nghệ sỹ Bích Trâm nhận Huy chương bạc giải Trần Hữu Trang.

Cũng từ phong trào văn nghệ quần chúng, rất nhiều anh, chị em nghệ sỹ không chuyên giữ lửa cho sự tồn tại của nhiều loại hình sân khấu như: Nghệ nhân Ưu tú Danh Bê, Danh Tiền với nhiều loại hình nghệ thuật Khmer, các anh dàn dựng chương trình tham dự nhiều hội thi, hội diễn trong và ngoài tỉnh, được đài VTV, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang… mời quay chương trình phát chuyên mục văn nghệ Khmer hàng tháng của đài; bên cạnh đó, việc truyền dạy các loại hình nghệ thuật Khmer cho thế hệ trẻ cũng được các nghệ nhân quan tâm, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Ảnh: Dụng cụ biểu diễn nghệ thuật của Nghệ nhân ưu tú Danh Tiền.

Anh Cao Ngọc Tá với loại hình Đờn ca tài tử. Câu lạc bộ Đờn ca tài tử của huyện được thành lập từ năm 2003 đến nay đã trải qua gần 20 năm hoạt động, nhiều lúc tưởng chừng như không duy trì được nữa; nhưng với lòng đam mê và tâm huyết, anh Ngọc Tá có cách nghĩ, cách làm, thổi luồng gió mới, hun đúc lữa đam mê cho các anh, chị em nghệ nhân. Anh Ngọc Tá tâm sự “với sự quan tâm của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện hỗ trợ về cơ sở vật chất, một phần kinh phí, sự say mê ca hát của anh, chị em nghệ nhân… là động lực to lớn đã giúp anh phấn đấu không mệt mỗi, giữ hồn cho nghệ thuật đờn ca tài tử; từ đó anh chuyên tâm hơn trong việc lên kế hoạch truyền giảng bày bản, động viên tinh thần và chăm lo đời sống cho anh, chi em trong những ngày sinh hoạt định kỳ hàng tuần trong tháng”. Đến nay toàn huyện có 3 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và nhiều câu lạc bộ nghệ thuật khác duy trì và hoạt động hiệu quả….

Ảnh: Câu lạc bộ Đờn ca tài tử huyện giao lưu văn nghệ.

Từ những cống hiến và đóng góp công sức của các anh, đã được Chủ tịch nước Vinh danh Nghệ nhân Ưu tú về bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống Khmer; tỉnh vinh danh vì có nhiều đóng góp cho hoạt động Đờn ca tài tử của tỉnh Kiên Giang…

Bên cạnh đó, huyện còn tiên phong tổ chức nhiều loại hình nghệ thuật khác như: Hội thi Duyên dáng Gò Quao, Duyên dáng Khmer Gò Quao… được Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Kiên Giang điển hình tiên tiến, nhân rộng trong toàn tỉnh.

Ảnh: Liên hoan nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer.

Có thể khẳng định phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện thời gian qua đã phát triển mạnh về nội dung, hình thức; làm tốt phong trào văn hóa văn nghệ, nhằm truyền tải, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần trong nhân dân.

Các loại hình nghệ thuật truyền thống được gìn giữ và phát huy; nhằm giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, công tác phối hợp tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ với các ngành cũng được thực hiện thường xuyên, thông qua các ngày kỷ niệm của các ngành và tham dự hội thi, hội diễn cấp tỉnh mang về thanh tích cao. Qua phong trào văn nghệ, phát hiện nhiều nhân tố mới để đáp ứng kịp thời các cuộc hội thi, hội diễn, cung cấp nhiều diễn viên cho 2 đoàn nghệ thuật của tỉnh…

Tuy nhiên, do điều kiện huyện còn khó khăn về kinh tế, nên việc đầu tư cho lĩnh vực, phong trào chưa nhiều. Một số xã chưa quan tâm đúng mức, nên phong trào chưa thật sự phát triển rộng khắp. Đời sống của đại bộ phận anh, chị em nghệ sỹ không chuyên còn gặp nhiều khó khăn; do đó, chưa có sự nghiên cứu, đầu tư sáng tạo nhiều loại hình nghệ thuật mới…

Trong thời gian tới, để phong trào văn hóa văn nghệ của huyện nhà phát triển hơn nữa, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện để có định hướng, chỉ đạo việc phát triển phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện theo hướng bền vững. Theo đó, cần tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác văn hóa, văn nghệ ở mỗi địa phương, thông qua việc ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị hoặc kết luận của cấp ủy về công tác văn hóa, văn nghệ. Đồng thời thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác văn hóa, văn nghệ. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi nhất; đặc biệt cần có chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực; khích lệ động viên, khen thưởng kịp thời cho cá nhân, tập thể có sáng tạo mới trong phong trào văn hóa văn nghệ.

Cần khẳng định rằng, việc nâng cao cả về chất và lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, có ý nghĩa quan trọng trong việc gìn giữ thuần phong mỹ tục, hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ. Muốn vậy, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần có sự quan tâm thỏa đáng, để các phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng có được chỗ đứng vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần trong đời sống của nhân dân./.

Hoàng Quân-Trung tâm VHTTTT (Nguồn: goquao.kiengiang.gov.vn)