TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Văn hóa nghệ thuật

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Hải Phòng

(11:03 | 16/05/2023)

Ngày 16/5/2023, Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang lên đường đến Hải Phòng tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” quy mô toàn quốc. Hội thi do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức.

Hình ảnh triển lãm trên xe tuyên truyền của đơn vị tỉnh Kiên Giang

Trung tâm Văn hóa tỉnh tham gia Hội thi với chủ đề “Tình yêu biển đảo quê hương”, với 05 tiết mục gồm: Tam ca nữ “Đất biển Kiên Giang”, đơn ca nam “Buồm căng lộng gió tương lai”, múa “Sức sống miền quê biển”, đơn ca cổ “Lời người đất đảo”, ca múa “Tình yêu biển đảo quê hương”. Ngoài ra, đơn vị tham gia triển lãm 30 hình ảnh về biển, đảo, cảnh đẹp Kiên Giang và trang trí xe tuyên truyền lưu động. Hội thi sẽ được khai mạc vào tối ngày 18/5 và bế mạc tổng kết vào tối ngày 21/5/2023.

Hội thi nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của biển và đại dương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định chủ quyền thiêng liêng quốc gia về biên giới và biển đảo Việt Nam. Đồng thời, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng bộ, tạo điều kiện phát triển văn hóa, là tiền đề định hướng sự hình thành, phát triển hoàn thiện văn hóa của đồng bào các dân tộc. Quảng bá và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các tỉnh, thành phố, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Thế Hạnh