TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động bảo tồn bảo tàng

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra tiến độ triển khai Dự án xây dựng Tượng đài Bác Hồ và Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc

(11:03 | 23/03/2021)

Sáng ngày 22/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm tra tiến độ triển khai Dự án xây dựng Tượng đài Bác Hồ và Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc (Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ), do ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, trực tuyến với UBND thành phố Phú Quốc.

Các đại biểu tham dự nghe UBND thành phố Phú Quốc báo cáo nhiệm vụ.

Theo báo cáo, Dự án xây dựng Tượng đài Bác Hồ đã được triển khai từ giai đoạn 2016 - 2020 và hoàn thành Quy hoạch chi tiết xây dựng Quảng trường trung tâm và Tượng đài Bác Hồ tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (nay là phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Minh Khai đảm nhận.

Đối với Dự án Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc gia, tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (nay là phường An Thới, thành phố Phú Quốc) sau 02 lần tu bổ, tôn tạo giai đoạn 1997 - 2001 và giao đoạn 2007 - 2013. Hiện nay, Di tích chưa được đầu tư, khai thác đúng tầm và giá trị để phục vụ cho việc ghi nhớ công lao của hơn 4.000 chiến sĩ cách mạng đã hi sinh; Viện Bảo tồn di tích và Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc là đơn vị tư vấn đảm nhận việc lập Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc, do đó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nguyễn Văn Sáu kiến nghị UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc đã được nêu trong báo cáo.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao hoàn chỉnh các nội dung cho phù hợp theo Kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành liên quan nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện theo đúng quy định./.

Thiên Đăng (Nguồn: https://vpubnd.kiengiang.gov.vn/)