TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động bảo tồn bảo tàng

Xem với cỡ chữAA

An Biên thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với phát triển du lịch

(10:56 | 07/05/2021)

Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa có vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước đối với thế hệ trẻ. Chính vì vậy, huyện An Biên đã triển khai kế hoạch xây dựng, tôn tạo và bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2020- 2025.

Di tích tội ác máy bay Mỹ B52 ném bom rải thảm xuống ấp Kinh Làng - Đông Thái, huyện An Biên

An Biên là vùng đất có truyền thống đấu tranh cách mạng, gắn liền với các di tích lịch sử - văn hóa (LSVH); có một nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc, với các nghi lễ, phong tục, tập quán, lễ hội, loại hình văn  nghệ dân gian phong phú, đa dạng, điển hình là giai điệu đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ở đây còn mang vẻ đẹp hoang sơ, là nơi kết nối với các điểm tham quan vùng U Minh Thượng. Du khách có thể du lịch bằng du thuyền trên sông Cái Lớn, vừa nghe kể chuyện, vừa giao lưu đờn ca tài tử trên sông nước, kết hợp tham quan, thưởng thức các sản phẩm nông sản địa phương. Du lịch khám phá biển, rừng, tìm hiểu đời sống và văn hóa của người dân bản địa, tìm hiểu thêm về ý nghĩa của vùng đất có nhiều chiến tích lịch sử, tham gia các lễ hội Kỳ Yên. Du khách có thể tham quan bàu sò, được thưởng thức các món hải sản tươi sống, trải nghiệm cùng với thiên nhiên. Ngoài ra, An Biên còn có đặc sản ưa thích cho mọi người đó là các loại cây ăn trái, đặc biệt là khóm “Tắc Cậu” trồng tại ấp Xẻo Rô để làm quà cho khách du lịch. Với tiềm năng sẵn có, huyện An Biên tập trung đầu tư xây dựng hai loại hình du lịch, đó là: Du lịch tham quan - nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa.

Để khai thác các tiềm năng, lợi thế về du lịch của địa phương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện An Biên đã triển khai kế hoạch phát triển du lịch huyện giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2035, với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện. Trong đó, xây dựng kế hoạch triển khai công tác sưu tầm, khôi phục, bảo vệ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, các giá trị di tích LSVH, các lễ hội, nghi thức truyền thống, nhạc cụ dân tộc, các môn thể thao, trò chơi dân gian; chú trọng việc khôi phục các giá trị văn hóa đậm bản sắc có nguy cơ mai một, nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ nhu cầu tìm hiểu đời sống văn hóa tâm linh. Bảo tồn và đầu tư phát triển các ngành nghề truyền thống, các sản vật địa phương để hình thành các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng riêng của huyện.

Trên cơ sở đó, huyện An Biên đã và đang triển khai kế hoạch xây dựng, tôn tạo và bảo vệ các di tích LSVH nhằm tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích LSVH trở thành địa chỉ đỏ để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ và khai thác di sản văn hóa để phát triển du lịch của địa phương. Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích LSVH gắn với phát triển du lịch là giữ gìn, tôn trọng, nâng niu những di sản quá khứ tốt đẹp của các thế hệ cha ông đã đóng góp trí tuệ, mồ hôi, xương máu vun đắp, tạo dựng qua các giai đoạn lịch sử.

Giai đoạn 2015-2020, huyện An Biên đã tu bổ, tôn tạo và bảo vệ được 04 di tích, gồm: Đình Lê Văn Duyệt, xã Tây Yên và Đình Nam Thái, xã Nam Thái (bằng nguốn vốn xã hội hóa); Bia Chiến thắng Vàm Bàu Môn kênh Thầy Cai (6/3/1954) xã Đông Yên; Di tích Chiến công tiêu diệt hoàn toàn Chi khu Quân sự và cơ quan hành chính Quận Kiên An 30/10/1959 (Xẻo Rô). Giai đoạn 2020-2025: Bảo vệ, trùng tu, tôn tạo Di tích tội ác máy bay Mỹ B52 ném bom rải thảm xuống ấp Kinh Làng - Đông Thái (3/8/1968). Xây dựng mới: Tượng đài Chiến thắng An Biên (30/10/1959) gắn với công trình văn hóa tiêu biểu của huyện tại khu Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Di tích Nơi tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng quận An Biên (ngày 28/8/1945) tại Thứ Bảy, xã Đông Thái; Nơi tập hợp lực lượng nghĩa quân Nguyễn Trung Trực chống Pháp (1868) làng Tây Yên và Đông Yên; Bia Chiến công tiêu diệt tiểu đoàn Thần Hổ, ấp Ngã Cạy, xã Đông Yên.

Để thực hiện tốt công tác này, huyện đề ra các giải pháp, đó là; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng tham gia bảo vệ, tôn tạo, phát huy các giá trị của di tích. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ và phát huy giá trị tích. Xây dựng và ban hành quy định phân cấp quản lý di tích LSVH, danh lam thắng cảnh để phân định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân. Hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025...

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di tích LSVH trên địa bàn huyện An Biên gắn với phát triển du lịch, góp phần nâng cao ý thức bản sắc dân tộc, bảo vệ bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa bền vững, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ huyện An Biên đã đề ra.

Quỳnh Trâm