TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động bảo tồn bảo tàng

Xem với cỡ chữAA

Định hướng hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng năm 2022

(08:32 | 04/05/2022)

Kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5/2022, Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) khuyến khích các bảo tàng hướng hoạt động tới chủ đề: “Sức mạnh của Bảo tàng”. Để thiết thực hưởng ứng, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang ban hành văn bản đề ra một số định hướng để  Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Cội nguồn Phú Quốc chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động, gắn với nhiệm vụ thường xuyên năm 2022.

Du khách đến tham quan Bảo tàng Kiên Giang - Ảnh: Bảo tàng Kiên Giang

Với chủ đề “Sức mạnh của Bảo tàng” (The Power of Museums), Ngày Quốc tế bảo tàng năm 2022 là dịp để tái khẳng định bảo tàng có sức mạnh để biến đổi thế giới xung quanh chúng ta. Là những nơi khám phá có một không hai, chúng dạy chúng ta về quá khứ và mở mang đầu óc cho chúng ta những ý tưởng mới - hai bước thiết yếu để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Vào dịp Quốc tế bảo tàng 18/5/2022, ICOM khuyến khích phát huy tiềm năng của các bảo tàng trong việc mạng lại sự thay đổi tích cực trong cộng đồng thông qua những thế mạnh của bảo tàng như sau:

Sức mạnh của việc đạt được sự bền vững: Các bảo tàng là đối tác chiến lược trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Với tư cách là những tác nhân chính trong cộng đồng địa phương, bảo tàng đóng góp vào nhiều mục tiêu, bao gồm thúc đẩy nền kinh tế xã hội cũng như phổ biến thông tin khoa học về các thách thức môi trường.

Sức mạnh của đổi mới về ứng dụng công nghệ số và khả năng tiếp cận: Các bảo tàng đã trở thành sân chơi sáng tạo, nơi các công nghệ mới có thể được phát triển và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đổi mới kỹ thuật số có thể làm cho các bảo tàng dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn, giúp khách tham quan hiểu các khái niệm phức tạp và nhiều cảm xúc.

Sức mạnh của việc xây dựng cộng đồng thông qua giáo dục: Thông qua các bộ sưu tập và chương trình giáo dục, các bảo tàng tạo nên sự gắn kết xã hội rất cần thiết trong việc xây dựng cộng đồng. Bằng cách đề cao các giá trị dân chủ và cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người, họ góp phần hình thành một xã hội dân sự có thông tin và gắn kết.

Nội dung văn bản cũng đề ra một số định hướng để Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Cội nguồn Phú Quốc tổ chức các hoạt động hưởng sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng như: Thúc đẩy quan hệ đối tác với các trường học, hiệp hội nghề nghiệp khác, thư viện, bảo tàng khác... để quảng bá sự kiện của bảo tàng và củng cố mối liên kết của bảo tàng với các tổ chức có cùng mục tiêu. Tăng cường vai trò của bảo tàng trong xã hội thông qua các hoạt động hiệu quả để chính quyền địa phương, trung ương biết về các hoạt động của bảo tàng và sự quan trọng của bảo tàng đối với công chúng. Quảng bá thông tin về Ngày Quốc tế bảo tàng thông qua báo chí địa phương, phương tiện truyền thông xã hội và trang thông tin điện tử của Sở, cổng thông tin điện tử của tỉnh. Chia sẻ thông tin về các sự kiện kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng của đơn vị với ICOM, quảng bá thông tin hoạt động của đơn vị trên toàn mạng lưới của ICOM và các đối tác của ICOM.

Thử nghiệm giáo dục di sản văn hóa thông qua hình thức trực tuyến. Để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 nên tập trung vào các hoạt động kỹ thuật số như: Phát triển các ứng dụng kỹ thuật số nhằm đưa các hoạt động của bảo tàng đến với công chúng, số hóa các bộ sưu tập. Đa dạng các hình thức tường thuật, giới thiệu di sản văn hóa. Sáng tạo các hình thức giới thiệu di sản văn hóa, các chương trình giáo dục hấp dẫn với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu hoặc lãnh đạo của bảo tàng. Sáng tạo, phát huy thế mạnh của bảo tàng với nhiều kênh giao tiếp, đối thoại với công chúng từ hình thức giao tiếp truyền thống đến ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xây dựng nội dung giới thiệu di sản văn hóa hấp dẫn, hiệu quả trong công tác giáo dục. Xây dựng cơ sở dữ liệu số về di sản văn hóa phù hợp với đối tượng, phạm vi hoạt động và điều kiện thực tế của bảo tàng để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, trưng bày, giáo dục và giới thiệu về di sản văn hóa trong không gian số.

Xây dựng các chương trình giáo dục di sản văn hóa dành riêng cho đối tượng học sinh, sinh viên gắn với khung kiến thức, kỹ năng sống phù hợp. Đa dạng hình thức giáo dục tại bảo tàng, như: Tổ chức tham quan - trải nghiệm, trình diễn di sản văn hóa, nói chuyện chuyên đề hoặc giới thiệu trực tuyến về di sản văn hóa. Hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ với các trường trong việc lựa chọn, đưa các trò chơi dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian,… vào các chương trình ngoại khóa và kết nối mời nghệ nhân tham gia hoạt động truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể cho thế hệ trẻ. Ưu tiên bố trí nguồn lực cho thực hiện công tác chuyển đổi số của bảo tàng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng viên chức của bảo tàng về công nghệ mới và giới thiệu các ứng dụng công nghệ có thể áp dụng tại bảo tàng.

Ban Biên tập