TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động bảo tồn bảo tàng

Xem với cỡ chữAA

Quy định phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:07 | 03/01/2023)

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 về Quy định phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Một góc di tích danh thắng Mũi Nai - Hà Tiên

Nghị quyết được bố cục gồm 05 Điều về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; mức thu phí thăm quan;  đối tượng được miễn và giảm phí thăm quan; quản lý và sử dụng phí thăm quan; tổ chức thực hiện.

Mức thu phí, đối với Di tích thắng cảnh quốc gia Hòn Chông (gồm Hòn Phụ Tử, Chùa Hang và Bãi Dương): 20.000 đồng/lượt/khách; Di tích thắng cảnh quốc gia Mũi Nai: 30.000 đồng/lượt/khách; Di tích thắng cảnh quốc gia Thạch Động: 20.000 đồng/lượt/khách; Danh lam thắng cảnh quốc gia Núi Dá Dựng: 20.000 đồng/lượt/khách.

Đối tượng được miễn phí, gồm: Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ; Trẻ em; Các đoàn khảo sát, nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trên lĩnh vực di sản văn hóa, báo chí truyền thông đến tác nghiệp, quảng bá di sản văn hóa và du lịch tỉnh Kiên Giang; sinh viên và giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do nhà trường tổ chức thăm quan ngoại khóa hàng năm có đăng ký với các đơn vị quản lý trực tiếp di tích và cơ quan quản lý về di sản văn hóa.

Đối tượng được giảm 50% mức phí, gồm: Người được hưởng chính sách ưu đãi văn hóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg; Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ; Người cao tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ.

Việc ban hành Nghị quyết nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý và phù hợp với quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thực tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Ban Biên tập

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 38-2022-NQ-HDND.pdf