TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động bảo tồn bảo tàng

Xem với cỡ chữAA

Sẽ tổ chức cuộc thi sáng tác mỹ thuật xây dựng tượng đài và phù điêu tại Điểm di tích Vàm Chắc Băng

(14:55 | 06/02/2023)

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 570/VP-KGVX ngày 02/02/2023 về việc chấp thuận chủ trương tổ chức cuộc thi sáng tác mỹ thuật và thành lập Hội đồng nghệ thuật xây dựng tượng đài và phù điêu tại Điểm di tích Địa điểm Tập kết 200 ngày đêm - Vàm Chắc Băng.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Điểm di tích Địa điểm Tập kết 200 ngày đêm - Vàm Chắc Băng được công nhận theo Quyết định số 1768-QĐ/VH ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), là phần đất nằm dọc bờ Kênh xáng Chắc Băng, thuộc ấp Thạnh Đông, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận. Giai đoạn năm 1969 – 1975 là đất hoang hóa do chế độ cũ quản lý, sử dụng làm vành đai bảo vệ đồn bót. Từ năm 1975 - 1987, khu đất này do nhà nước quản lý và giao Huyện đội Vĩnh Thuận sử dụng làm doanh trại. Sau khi Ban Chỉ huy Quân sự được dời về thị trấn Vĩnh Thuận, khu đất này bỏ trống. Điểm di tích đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng đề án Khu di tích lịch sử - văn hóa “Vàm Chắc Băng - 200 ngày đêm tập kết” tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 và UBND tỉnh đã có Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 về việc giao đất cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Thuận, tại ấp Thạnh Đông, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận để sử dụng vào mục đích đất có di tích, danh thắng (xây dựng khu di tích lịch sử - văn hóa Chắc Băng) với tổng diện tích đất trong khu vực là 32.303m2.

Để triển khai thực hiện tốt việc xây dựng Điểm di tích Địa điểm Tập kết 200 ngày đêm - Vàm Chắc Băng theo quan điểm chung của huyện Vĩnh Thuận và của tỉnh; UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức cuộc thi sáng tác mỹ thuật và thành lập Hội đồng nghệ thuật xây dựng tượng đài và phù điêu tại Điểm di tích Địa điểm Tập kết 200 ngày đêm - Vàm Chắc Băng, với chủ đề “Vàm Chắc Băng - 200 ngày đêm”. Nội dung: Gắn với sự kiện lịch sử của địa điểm tổ chức đưa cán bộ tập kết ra miền Bắc theo thỏa thuận của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954; tái hiện lại hình ảnh của quân và dân tập kết tại Vàm Chắc Băng trong 200 ngày đêm, thể hiện tình cảm, tinh thần chiến đấu và hy vọng chiến thắng của quân và dân ta.

Phương án tổ chức cuộc thi sáng tác mỹ thuật và thành lập Hội đồng nghệ thuật: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Về vị trí bố trí tổng mặt bằng, quy mô công trình, chất liệu tượng, hình thức nghệ thuật tượng và phù điêu: Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thuận xác định cụ thể vị trí bố trí tổng mặt bằng; về quy mô, hình thức nghệ thuật, chất liệu tượng đài và phù điêu sẽ xác định trong nhiệm vụ thi tuyển.

Về kinh phí thực hiện xây dựng và tổ chức cuộc thi sáng tác phác thảo tượng đài và phù điêu và kinh phí hoạt động của Hội đồng nghệ thuật: Bố trí trong tổng kinh phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận quản lý giai đoạn 2021 - 2025.

Ngọc Thy