TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động bảo tồn bảo tàng

Xem với cỡ chữAA

Định hướng hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng năm 2023

(11:38 | 14/04/2023)

Kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5/2023, Hiệp hội Bảo tàng quốc tế (ICOM) khuyến khích các bảo tàng hướng hoạt động tới chủ đề “Bảo tàng, Tính bền vững và An sinh”. Để thiết thực hưởng ứng, Cục Di sản văn hóa và ICOM Việt Nam giới thiệu chủ đề hoạt động của ICOM năm 2023 và đề ra một số định hướng để các bảo tàng chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng gắn với nhiệm vụ thường xuyên năm 2023.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá đến tham quan Bảo tàng Kiên Giang - Ảnh: Fanpage Bảo tàng Kiên Giang

Với chủ đề “Bảo tàng, Tính bền vững và An sinh”, Ngày Quốc tế bảo tàng năm 2023 là dịp để tái khẳng định bảo tàng có sức mạnh để biến đổi thế giới xung quanh chúng ta. Như đã nhấn mạnh trong Nghị quyết ICOM “Về tính bền vững và thực hiện Chương trình nghị sự 2030, Chuyển đổi thế giới của chúng ta (Kyoto, 2019), tất cả các bảo tàng đều có vai trò định hình, tạo ra tương lai bền vững và bảo tàng có thể thực hiện điều này thông qua các chương trình giáo dục, trưng bày, tiếp nhận cộng đồng và nghiên cứu.

Theo nội dung Công văn số 297/DSVH-QLBT&DSTL ngày 12/4/2023 của Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó ICOM định hướng một số nội dung cho các hoạt động của bảo tàng nhân dịp Ngày Quốc tế bảo tàng 2023, cụ thể như sau: Tổ chức hội thảo, tọa đàm về chủ đề Ngày Quốc tế bảo tàng năm 2023. Đối tượng tham gia hướng tới công chúng tham quan của bảo tàng, sinh viên, học giả hoặc các chuyên gia từ các bảo tàng khác. Khuyến khích sự đa dạng của các diễn giả tham gia thuyết trình hội thảo, tọa đàm. Chủ động sử dụng mạng truyền thông xã hội: Đa đạng hình thức quản lý, giới thiệu di sản văn hóa trên các trang mạng xã hội, tạo không gian mới, hình thức mới cho các trang mạng xã hội của bảo tàng. Khuyến khích sự tương tác tới các trang mạng xã hội của bảo tàng từ các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên không gian mạng; khuyến khích chia sẻ ý kiến về bảo tàng, những nội dung mà bảo tàng và công chúng cùng quan tâm từ những người có ảnh hưởng trong xã hội.

Đưa các hoạt động của bảo tàng lên không gian mạng: Gia tăng các ứng dụng công nghệ để tăng cường giới thiệu các hoạt động của bảo tàng lên không gian mạng, từng bước thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số. Tổ chức các cuộc thảo luận chuyên ngành nhóm trực tuyến: Hợp tác với các bảo tàng khác để tổ chức các thảo luận chuyên ngành quy mô nhỏ, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, khuyến khích sự tham gia của nhiều địa phương, gồm cả những vùng xa. Chủ đề có thể là các tiểu chủ đề gắn với nội dung các bên cùng quan tâm, hình thức trực tuyến giúp việc tham gia nhiều hơn của các đơn vị tại các địa phương xa.

Về định hướng hoạt động của các bảo tàng ở Việt Nam, chủ động nghiên cứu chủ đề của ICOM năm 2023 để triển khai các hoạt động trưng bày, giáo dục di sản văn hóa và truyền thông của bảo tàng. Tăng cường công tác chuyển đổi số trong các hoạt động của bảo tàng, từ nghiên cứu, sưu tầm đến trưng bày, giáo dục di sản văn hóa và truyền thông quảng bá. Nghiên cứu ứng dụng đa dạng các loại hình công nghệ có thể ứng dụng trong trưng bày giới thiệu di sản văn hóa, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ trong thời gian tới. Chủ động sử dụng mạng truyền thông xã hội kết hợp với các trang thông tin trực tuyến và các hình thức truyền thông khác để giới thiệu các hoạt động, nội dung trưng bày của bảo tàng hiệu quả, đúng quy định. Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa.

Ban Biên tập