TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động bảo tồn bảo tàng

Xem với cỡ chữAA

Triển khai các bước lập hồ sơ khoa học Nghề truyền thống chế biến nước mắm Phú Quốc

(00:00 | 27/07/2020)

Với những nét độc đáo riêng có của Nghề truyền thống chế biến nước mắm Phú Quốc; Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận Nghề truyền thống chế biến nước mắm Phú Quốc là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và dự kiến cuối năm 2020 trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Du khách đến tham quan quy trình sản xuất nước mắm truyền thống Khải Hoàn – Phú Quốc

Đã từ lâu, Nghề chế biến nước mắm cá cơm Phú Quốc đã cung cấp một loại thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn hàng ngày của người dân địa phương, nó gắn liền với lịch sử phát triển văn hóa - xã hội của huyện đảo. Ngày nay, với hương vị, màu sắc đặc trưng riêng có của nước mắm Phú Quốc đã trở thành một mặt hàng truyền thống, một sản phẩm du lịch mang tính đặc thù riêng của Phú Quốc - Kiên Giang. Trải qua quá trình hơn 200 năm hình thành và phát triển, đến năm 2001, tên gọi xuất xứ và chỉ dẫn địa lý “Nước mắm mang tên gọi xuất xứ Phú Quốc” đã được bảo hộ thương mại tại Châu Âu. Hiện nay, nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc đã chuyển dần theo hướng sản xuất quy mô, hiện đại nhằm tăng thêm sản lượng đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm xuất khẩu nhưng vẫn mang tính gia truyền, đặc trưng riêng và là ngành góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế của huyện.


Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghề truyền thống chế biến nước mắm Phú Quốc; động viên tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để người dân trên đảo Phú Quốc phát triển nghề truyền thống, thúc đẩy xuất khẩu nước mắm để gia tăng hiệu quả kinh tế; UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 23/7/2020 về việc lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận Nghề truyền thống chế biến nước mắm Phú Quốc là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Việc Nghề truyền thống chế biến nước mắm Phú Quốc là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cũng góp phần quảng bá cho một sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện đảo Phú Quốc đến du khách trong nước và quốc tế.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, Hội nước mắm Phú Quốc và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, gồm các công việc như: Tổ chức khảo sát, nghiên cứu về Nghề truyền thống chế biến nước mắm trên địa bàn huyện Phú Quốc (tiến hành công tác kiểm kê, chụp hình, ghi âm và quay phim về Nghề truyền thống chế biến nước mắm) để thu thập thông tin phục vụ công tác lập hồ sơ khoa học. Xây dựng hồ sơ Nghề truyền thống chế biến nước mắm trên địa bàn huyện Phú Quốc, gồm: Lý lịch di sản, ảnh tư liệu, bản ghi âm, phim tư liệu, bản đồ phân bố di sản, bản cam kết của cộng đồng địa phương và các văn bản khác theo quy định. Tổ chức Hội đồng thẩm định hồ sơ di sản, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Nghề truyền thống chế biến nước mắm trên địa bàn huyện Phú Quốc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.


Công tác triển khai kế hoạch có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan; đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Theo đó, từ tháng 8 - 9/2020: Tổ chức khảo sát, nghiên cứu về Nghề truyền thống chế biến nước mắm trên địa bàn huyện Phú Quốc; tháng 9 - 11/2020: Xây dựng hồ sơ Nghề truyền thống chế biến nước mắm trên địa bàn huyện Phú Quốc; tháng 11 - 12/2020: Tổ chức Hội đồng thẩm định Hồ sơ di sản, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Nghề truyền thống chế biến nước mắm trên địa bàn huyện Phú Quốc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.