TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động bảo tồn bảo tàng

Xem với cỡ chữAA

Tích cực triển khai công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh

(00:00 | 21/11/2019)

Trong năm 2019, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã được triển khai tích cực. Nhiều dự án, nội dung công việc được thực hiện đem lại kết quả cụ thể, góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh.


Bảo tàng tỉnh trưng bày, triển lãm lưu động tại Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIII năm 2019, huyện Gò Quao

Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo vệ, tôn tạo, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với di tích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp triển khai tiến độ đầu tư công trình Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và bảo tồn di sản văn hóa tỉnh (Bảo tàng tỉnh), hiện đang trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công; phối hợp với Tập đoàn Sungroup triển khai Đồ án quy hoạch và dự án tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh quốc gia núi Bình San và phụ cận, thành phố Hà Tiên; quy hoạch phát huy giá trị di tích lịch sử - thắng cảnh quốc gia MoSo, huyện Kiên Lương; triển khai kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ ở tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2018 - 2020; tham gia công tác khai quật khảo cổ phục vụ Đề án nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa.

 Từ khi được phân cấp quản lý di tích, trách nhiệm các ban, ngành và chính quyền các cấp được phân công cụ thể hơn, công tác quản lý di tích từng bước đi vào nền nếp. Ngành Văn hóa và Thể thao phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Di sản văn hóa, tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di tích. Từ đó đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về di tích từng bước nắm vững về kiến thức quản lý và kinh nghiệm tổ chức. Toàn tỉnh có 01 Ban Quản lý di tích tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, 04 Ban Quản lý di tích trực thuộc UBND huyện, 40 Ban bảo vệ di tích trực thuộc UBND huyện, thành phố. Hầu hết các di tích được bảo vệ khá tốt, nhiều di tích được nhà nước đầu tư, nhân dân đóng góp công sức, kinh phí để trùng tu, tôn tạo với vốn đầu tư khá lớn, đảm bảo giữ nguyên giá trị gốc của di tích. Toàn tỉnh có 56 di tích được xếp hạng, gồm: 01 di tích quốc gia đặc biệt, 22 di tích cuốc gia và 33 di tích cấp tỉnh.

Việc tổ chức và quản lý lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hạn chế các hiện tượng mê tín dị đoan tại các di tích, lễ hội, cơ bản đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Việc phát triển du lịch trên cơ sở khai thác giá trị của các di tích, thắng cảnh được chú trọng hơn trước. Nhiều di tích ngày càng thu hút du khách đến tham quan như: Trại giam Phú Quốc trở thành một trong những địa điểm tham quan trọng điểm, thu hút khách trong nước và quốc tế. Di tích đình Nguyễn Trung Trực được bảo tồn và phát huy cả về vật thể lẫn phi vật thể, từ một lễ hội bình thường đến nay trở thành một trong những lễ hội lớn khu vực, thu hút trên triệu lượt khách đến dự lễ hội hàng năm. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong công tác quản lý di tích, danh thắng, lễ hội được tiến hành thường xuyên, kịp thời.

 

Nhà lưu niệm Tao đàn Chiêu Anh Các, tọa lạc trong quần thể Khu Di tích lịch sử - văn hóa núi Bình San, thành phố Hà Tiên được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa và ngân sách nhà nước.

Tuy hoạt động trong tình hình khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí nhưng Bảo tàng tỉnh vẫn tập trung triển khai tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động trưng bày, triển lãm phục vụ khách tham quan. Bảo tàng tỉnh mở cửa thường xuyên phục vụ hơn 10 ngàn lượt khách tham quan, trong đó có 750 lượt khách nước ngoài. Kết hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức 06 cuộc trưng bày lưu động, phục vụ hơn 51 ngàn lượt khách tham quan. Công tác sưu tầm, nhập kho hiện vật ngày càng nhiều. Sưu tầm mới hơn 100 hiện vật, nâng tổng số hiện vật, cổ vật hiện có hơn 21.500 hiện vật. 

Song một thực tế cần phải ghi nhận là do nhiều nguyên nhân chủ quan, lẫn khách quan, hoạt động bảo tồn, phát huy di sản văn hóa vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều di tích đang xuống cấp cần trùng tu, tôn tạo nhưng nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn các di tích; thiếu sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở. Công tác xã hội hóa hoạt động di tích còn hạn chế, chỉ phát triển ở một số di tích. Cơ chế, chính sách đãi ngộ phù hợp đối với tổ chức và cá nhân quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích chưa có...

Nhằm làm tốt hơn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bản tỉnh, trong thời gian tới, ngành Văn hóa và Thể thao tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo vệ, tôn tạo, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với di tích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các văn bản Nhà nước về công tác bảo tồn các di sản văn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước đóng góp, tài trợ cho công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa. Tăng cường đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí nhà nước, sự đóng góp của nhân dân cho việc trùng tu, tôn tạo di tích. Đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Tu bổ, mở rộng di tích quốc gia đền thờ Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá; di tích quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc; xây dựng Đề án mở rộng quy mô tổ chức Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại huyện Tân Hiệp... Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm công tác quản lý di tích...

Hoạt động bảo tồn, làm giàu và phát huy giá trị di sản văn hóa cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, với sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, sự cộng đồng trách nhiệm của nhân dân, có như vậy mới đảm bảo làm tốt hơn công tác này, góp phần làm cho di sản văn hóa là một trong những tài nguyên, nguồn lực quan trọng phục vụ cho sự phát triển trong thời kỳ hội nhập.