TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động điện ảnh

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng --- Thông báo Lịch phim tại rạp

(08:48 | 09/05/2021)

THẮNG LỢI CINEMA - Thông báo: Lịch phim từ ngày 09/5 đến ngày 20/5/2021

Quản trị Trang