TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động điện ảnh

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(12:07 | 12/05/2021)

Trong các loại hình nghệ thuật, điện ảnh giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, bởi nó có tính đại chúng, tính phổ cập cao, tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm và đời sống tinh thần trong xã hội. Những năm qua, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ban, ngành quan tâm triển khai Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động điện ảnh ở địa phương, phù hợp với đặc điểm đời sống, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Rạp Thắng Lợi, thành phố Rạch Giá

Để thực hiện Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện nghiêm Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh; nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động để giữ vững ngành điện ảnh của tỉnh; trên cơ sở đó hoạt động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng (PHP&CB) của tỉnh những năm qua luôn ổn định và phát triển khá tốt cả về số lượng và chất lượng.

Nhờ nguồn phim ở cụm rạp Thắng Lợi rất đa dạng, các bộ phim cũng được cập nhật hằng tuần để tạo nhiều sự lựa chọn cho khán giả. Lượng khách đến cụm rạp Thắng Lợi đông hơn trước rất nhiều, nhất là vào những ngày nghỉ lễ hay những ngày cuối tuần. Giai đoạn từ năm 2016-2020, Trung tâm PHP&CB tổ chức bình quân trên 6.000 buổi chiếu phim/ năm; thu hút 100.000 lượt khán giả/ năm đến rạp xem phim. Tỷ lệ phim truyện Việt Nam chiếm 33% trên tổng số buổi chiếu phim tại rạp. Hiện nay, rạp Thắng Lợi có 04 phòng chiếu được trang bị máy chiếu kỹ thuật số chuẩn 2K. Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động chiếu phim tại rạp, Trung tâm PHP&CB phối hợp chặt chẽ với các Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào, chiến sĩ biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào Khmer. Qua đó, lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân. Số buổi chiếu phim lưu động bình quân 365 buổi/năm; số lượt người xem phim và nghe tuyên truyền 165.000 lượt người/năm.

Sản xuất phim phóng sự truyền hình chủ đề về biển đảo quê hương, đất nước, con người Kiên Giang do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang thực hiện trung bình mỗi chủ đề 12 phim/năm.

Có thể thấy, hoạt động điện ảnh đã đạt được kết quả cả về số lượng và chất lượng, đây cũng là tiền đề cho ngành điện ảnh Việt Nam nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng thực hiện tốt những kế hoạch đề ra để thực hiện những bước tiếp theo trong Chiến lược phát triển ngành điện ảnh theo Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 3181/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Điện ảnh nước nhà đã và đang phát triển trong những năm gần đây, tỷ suất tăng trưởng từ doanh thu bán vé phim của Việt Nam xếp thứ hạng cao trong thị trường điện ảnh. Tuy nhiên hưởng lợi nguồn thu này chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài và hưởng lợi về tinh thần chủ yếu là người dân ở đô thị lớn. Do đó, Trung ương cần đầu tư cho điện ảnh nhà nước ở các tỉnh lẻ và các doanh nghiệp vì các đơn vị này vừa tạo nguồn thu, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước. Việc phổ biến phim chiếu tại rạp chủ yếu do các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài điều tiết và chi phối. Việc nhập khẩu phim gắn với phát hành và quản lý rạp đã tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến việc áp đặt giá thuê phim, điều kiện đưa phim vào rạp, do đó đã tạo khó khăn lớn cho hoạt động của các rạp của Nhà nước. Hệ thống rạp của Trung tâm PHP&CB của tỉnh quản lý hiện nay chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do thời gian xây dựng rạp và đưa vào hoạt động đã lâu (rạp xây dựng theo truyền thống trước đây), trang thiết bị và cơ sở vật chất hầu hết đều cũ, lạc hậu, thường xuyên bị hư hỏng, tốn kém kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng. Để đảm bảo tốt cho hoạt động đơn vị đang thuê máy chiếu với chi phí khá cao và không chủ động trong hoạt động vì phụ thuộc vào bên cho thuê, phần nào làm giảm tính cạnh tranh của đơn vị với cụm rạp của nhà đầu tư nước ngoài CGV tại thành phố Rạch Giá, với 06 phòng chiếu đạt chuẩn.

Để thực hiện mục tiêu được đề ra trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành nghiên cứu tham khảo và tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm phát triển điện ảnh của các thành phố lớn trong nước cũng như các nước trong khu vực để xây dựng kế hoạch phát triển điện ảnh của tỉnh. Giao kế hoạch hàng năm cho đội chiếu phim lưu động thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ Nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nâng cấp thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận chuyển chuyên dùng, nâng cao chất lượng các đội chiếu phim lưu động, để vừa phục vụ đời sống tinh thần, xem phim của Nhân dân, vừa là đơn vị xung kích trong công tác tuyên truyền; đầu tư nâng cấp cụm rạp chiếu phim Thắng Lợi, với trang thiết bị số (Digital) đạt tiêu chuẩn tại trung tâm thành phố Rạch Giá; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác điện ảnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển điện ảnh hiện nay. UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 105-KH/UBND ngày 07/6/2018 về thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 11-4-2018 của Tỉnh ủy Kiên Giang, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án hợp tác liên doanh liên kết theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý các hoạt động điện ảnh trái quy định, góp phần hạn chế và đẩy lùi các sản phẩm điện ảnh xấu, độc hại làm ảnh hưởng đến môi trường văn hóa.

Quỳnh Như