TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động điện ảnh

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng --- Thông báo Lịch phim tại rạp

(20:30 | 11/12/2021)

THẮNG LỢI CINEMA - Thông báo: Lịch phim từ ngày 01/12 đến ngày 31/12/2021

Quản trị Trang