TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động điện ảnh

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng --- Thông báo Lịch phim tại rạp

(17:34 | 15/11/2023)

Lịch chiếu phim từ ngày 18/11 đến ngày 20/11/2023.

Quản trị Trang