TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động điện ảnh

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng --- Thông báo Lịch phim tại rạp

(16:25 | 20/11/2023)

Lịch chiếu phim từ ngày 21/11 đến ngày 23/11/2023.

Quản trị Trang