TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động thư viện

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại tỉnh Kiên Giang năm 2021

(10:41 | 25/03/2021)

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại tỉnh Kiên Giang tổ chức tập trung trong tháng 4/2021, hoạt động chính diễn ra từ ngày 16/4 đến 26/4/2021, với các hình thức và hoạt động phong phú, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương và tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Kiên Giang năm 2019 tại huyện Giồng Riềng

Nội dung hoạt động Ngày Sách Việt Nam, gồm: Tặng sách, luân chuyển sách cho một số xã vùng sâu, vùng xa và tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 qua các kênh báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền trực quan, trực tuyến; lồng ghép các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam với các sự kiện khác của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng các chuyên mục về sách, giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trong hệ thống trường học và hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả. Tuyên truyền, vận động các cơ sở phát hành, kinh doanh sách tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày sách nhằm quảng bá, giới thiệu sách đến công chúng, góp phần xây dựng một xã hội học tập. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Thư viện tỉnh phối hợp với các ngành liên quan, địa phương tổ chức nhiều hình thức giới thiệu sách, xe lưu động; chiếu phim tư liệu theo chủ đề, chiếu phim thiếu nhi, gương hiếu học, khoa học vui... Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại các trường học; phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong học sinh; phát động và tổ chức phong trào thu gom sách, ủng hộ sách vở cho các trường học vùng sâu, vùng xa. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế, gắn với phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị, ưu tiên hình thức thức trực tuyến. Các đơn vị phát hành sách trên địa bàn tỉnh tổ chức tuần lễ sách, giảm giá sách...

Kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của các lần tổ chức trước, Ngày Sách năm nay nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án phát triển văn hóa đọc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng. Qua đó, nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, hiểu biết, hình thành kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

Huỳnh Khương