TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động thư viện

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

(11:09 | 09/04/2021)

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 308/STTTT-TTBCBC ngày 06/4/2021 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại tỉnh Kiên Giang năm 2021.

Ngày Sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại tỉnh Kiên Giang năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8, với nội dung cụ thể như: Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và yêu cầu thực tế; lồng ghép các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam, với các sự kiện khác của cơ quan, đơn vị. Trưng bày, triển lãm sách tại địa phương; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 phù hợp với chức năng, điều kiện của cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Vận động các đơn vị, cá nhân tặng sách, luân chuyển sách cho một số xã vùng sâu, vùng xa và tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại Thư viện tỉnh và hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh (Sở Văn hóa và Thể thao). Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trong hệ thống trường học (Sở Giáo dục và Đào tạo). Phát động phong trào đọc sách tới cán bộ, công chức, viên chức và người dân với nhiều hình thức hoạt động đa dạng, ưu tiên các hình thức trực tuyến như sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...).

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, lấy ngày 21/4 hàng năm làm “Ngày Sách Việt Nam”, với mục đích đề cao tầm quan trọng và ý nghĩa cũng như khẳng định vai trò, vị trí của sách trong đời sống xã hội. Tuyên truyền, giới thiệu tôn vinh văn hóa đọc nhằm khuyến khích mọi người đọc sách, xem sách là phương tiện chủ yếu để bổ sung tri thức, hoàn thiện nhân cách. Thông tin, tuyên truyền trên báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Cổng thông tin điện tử của tỉnh; các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương; hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn; xây dựng các chuyên mục về sách; giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú: Tuyên truyền trực quan, trực tuyến, tuyên truyền lưu động, sử dụng thông điệp, khẩu hiệu, băng rôn...

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tổ chức tập trung trong tháng 4/2021, các hoạt động chính từ ngày 16/4 đến 26/4/2021.

Huỳnh Khương