TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động thư viện

Xem với cỡ chữAA

Thư viện Kiên Giang tham gia Hội nghị tập huấn chuyên đề về lĩnh vực thư viện bằng hình thức trực tuyến

(09:58 | 18/10/2021)

Trong 04 ngày, từ ngày 12/10 đến 15/10/2021, Thư viện tỉnh Kiên Giang tham gia Hội nghị tập huấn về  “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện” và “Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số” theo hình thức trực tuyến do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại điểm cầu Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thư viện tỉnh Kiên Giang tham gia Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện”, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trao đổi về 05 chuyên đề đề liên quan đến quy định về hoạt động thư viện, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện; thành lập thư viện theo quy định của Luật Thư viện; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thư viện và giới thiệu Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau 02 ngày (12-13/10) tổ chức, Hội nghị tập huấn “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện” đã bế mạc, Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số” trong 02 ngày (14-15/10). Việc áp dụng công nghệ để xây dựng, phát triển nền tảng số, đồng thời tích hợp, kết nối, liên thông và chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các thư viện, bảo đảm cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, từ đó nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện, hình thành mạng lưới thư viện ngày một hiện đại hơn, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Tin và ảnh: Bảo Ngọc