TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động thư viện

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc

(16:38 | 07/01/2022)

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24/12/2021 về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc.

Hội thi xếp sách nghệ thuật do Trường Cao đẳng Kiên Giang tổ chức - Ảnh: Thành Chân

Theo Kế hoạch, thời gian tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc được bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4 hàng năm. Các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 15/4 đến ngày 01/5 hàng năm. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại thành phố Hà Nội. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam các năm tiếp theo được tổ chức luân phiên tại địa phương.

Nội dung tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, bao gồm: Tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1862/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 (từ ngày 15/4 đến ngày 01/5/2022). Tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc” theo từng chủ đề; tổ chức các câu lạc bộ về sách; phát động, nhân rộng mô hình: Tủ sách gia đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách. Tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia. Tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách.

Tổ chức đường sách/phố sách với không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành; các hoạt động giao lưu, tọa đàm giữa các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ với công chúng; ký tặng sách; hiến tặng sách … Tổ chức Triển lãm/Hội sách. Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội… Các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức và địa phương.

Các hoạt động chính tại Trung ương do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì; các cơ quan, đơn vị phối hợp là: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Hội Xuất bản Việt Nam; Hội Thư viện Việt Nam. Cục Xuất bản, In và Phát hành là đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện.

Các hoạt động tại địa phương do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy là cơ quan phối hợp. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức thực hiện.

Các bộ, ngành, địa phương căn cứ Kế hoạch hướng dẫn chung và điều kiện thực tế của đơn vị để tổ chức triển khai cụ thể Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hàng năm với các hoạt động phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Huỳnh Khương