TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Hoạt động thư viện

Xem với cỡ chữAA

Khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

(09:43 | 06/06/2022)

Ngày 02/6/2022 vừa qua, Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014 - 2021 do bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang.

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát có bà Nguyễn Diệp Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện Trưởng, phó các phòng chuyên môn của Sở; đại diện Ban Giám đốc Thư viện, Bảo tàng và Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang.

 

Nội dung buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả triển khai và tác động của Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014 - 2021 và đề xuất xây dựng Đề án đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án như: Nâng cao nhận thức, tăng cường phổ biến, tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án; củng cố cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa phương thức hoạt động; nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập suốt đời; nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động học tập suốt đời cho công chức, viên chức; các sáng kiến, mô hình hoạt động hiệu quả trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Văn hóa và Thể thao cũng nêu lên những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân khi thực hiện Đề án. Qua đó, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai hiệu quả Đề án trong giai đoạn 2022 - 2030.

Ngoài ra, Đoàn khảo sát đến làm việc tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Hà Tiên. Cũng nhân dịp này, bà Đoàn Quỳnh Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện đã trao tặng sách cho nhà lưu niệm, phòng đọc sách Đông Hồ, thành phố Hà Tiên.

Thúy Quyên