TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động thư viện

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục phát huy giá trị của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

(18:54 | 11/07/2023)

Nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục phát huy giá trị của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 tại Trường THCS và THPT Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng

Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số tạo điều kiện để người dân có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống tri thức mở, linh hoạt với nhiều mô hình, từ đó hình thành thói quen, phát triển năng lực tự học tập, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam. Đảm bảo tốt công tác phối hợp, cung cấp thông tin với Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời có sự trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa học Việt Nam.

Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Cổng thông tin điện tử, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục phát huy giá trị của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; tăng cường các tuyến tin, bài để Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thêm ý nghĩa mới; giới thiệu các xuất bản phẩm hay, có giá trị, có sức lan tỏa, khuyến khích công chúng hưởng ứng, chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Quỳnh Như