TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Hoạt động thư viện

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 thiết thực và hiệu quả

(15:01 | 03/10/2023)

“Khuyến khích hệ thống thư viện hợp tác chia sẻ tài nguyên để triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến đọc, các mô hình đọc sách, chia sẻ tri thức liên thế hệ, áp dụng quy định về thời gian đọc sách tại trường, phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm đọc nhằm nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu đọc sách góp phần xây dựng năng lực tự học cho mọi người”.

Trưng bày, giới thiệu sách tại Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 tại Trường THPT Châu Thành - Ảnh: Bảo Ngọc

Đó là một trong những nội dung theo tinh thần công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh được tổ chức từ ngày 02 đến ngày 08/10/2023.

Nội dung Công văn số 1820/UBND-KGVX ngày 29/9/2023, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tùy vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, đơn vị tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 rộng khắp tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị; gắn với việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

Nghiên cứu triển khai thực hiện một số hoạt động như: Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của việc xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số nâng cao chất lượng học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia. Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn.

Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực: Tăng cường cung cấp các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, các chương trình học tập trực tuyến tích cực, phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên và học viên khai thác sử dụng và phổ biến các phương pháp, kỹ năng, phương tiện học tập,... góp phần xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và học liệu cho các thư viện, đặc biệt là thư viện số; khuyến khích các thư viện công tộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hợp tác chia sẻ tài nguyên để triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến đọc, các mô hình đọc sách, chia sẻ tri thức liên thế hệ, áp dụng quy định về thời gian đọc sách tại trường, phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm đọc nhằm nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu đọc sách góp phần xây dựng năng lực tự học cho mọi người.

Các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác); tăng cường liên thông, liên kết nhằm tạo điều kiện cho người dân tự học trong kỷ nguyên số. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác sử dụng thông tin trên mạng internet một cách hiệu quả, an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức (đặc biệt là các cơ quan, tổ chức đã được công nhận là đơn vị học tập) tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp học sinh, sinh viên, học viên, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tìm hiểu về các kỹ năng, phương pháp, phương tiện xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Quỳnh Như