TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Nâng chất lượng các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(10:37 | 21/10/2021)

Hàng năm, vào thời điểm này các địa phương trên toàn quốc đang tập trung triển khai kế hoạch kiểm tra, bình xét các danh hiệu văn hóa trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Mới đây, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn đề nghị ngành Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố quan tâm nâng chất lượng xét tặng các danh hiệu văn hóa.

Theo đánh giá của Cục Văn hóa cơ sở, thời gian qua công tác xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số nơi chưa thực hiện đúng quy trình bình xét, chất lượng chưa cao; nhiều địa bàn dân cư có tỷ lệ hộ gia đình và khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa cao, nhưng vẫn còn các hiện tượng mất an ninh trật tự, bạo lực gia đình…

Mô hình trồng rau hộ gia đình tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Gia Bảo

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hóa, đảm bảo đúng quy định, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ. Chủ động xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” đảm bảo nguyên tắc xét tặng danh hiệu văn hóa khách quan, công bằng, chính xác và công khai, thực hiện trên cơ sở tự nguyện, chỉ xét tặng khi hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia; căn cứ bình xét theo thang điểm nhưng phân theo khu vực để phù hợp điều kiện từng vùng, miền. Phát huy vai trò tự quản cộng đồng thông qua thực hiện hương ước, quy ước; nhân rộng mô hình mới, cách làm hay để tuyên truyền, phát huy kết quả. Tăng cường công tác phối hợp với Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở cùng các tổ chức thành viên trong quá trình đánh giá, bình xét các danh hiệu Gia đình văn hóa, Ấp/Khu phố văn hóa.

Đồng thời, phát huy tính chủ động của cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phong trào các cấp trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; đảm bảo kinh phí xét tặng các danh hiệu văn hóa, giấy khen./.

Lê Diệp