TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Thành phố Rạch Giá triển khai kế hoạch bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021

(14:13 | 25/10/2021)

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Rạch Giá mới ban hành, triển khai Kế hoạch bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021 và đăng ký các danh hiệu năm 2022.

Theo Kế hoạch, đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa”, các hộ gia đình tự chấm điểm, thời gian hoàn thành trước ngày 25/10/2021. Các ấp/khu phố thực hiện tự chấm điểm, bình xét, đề nghị Ủy ban nhân dân phường, xã công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” và xét đề nghị công nhận danh hiệu “Ấp/Khu phố văn hóa” trước ngày 30/10.

Ban Chỉ đạo phường, xã kiểm tra, đánh giá công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” và xét gửi hồ sơ (20 bộ) đề nghị thành phố công nhận danh hiệu “Ấp/Khu phố văn hóa” trước ngày 08/11.

Một góc thành phố Rạch Giá - Ảnh: Ngọc Thy

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các xã, phường, Ban Chỉ đạo phong trào thành phố kiểm tra, đánh giá, thời gian dự kiến từ ngày 10 - 12/11 và báo cáo UBND thành phố công nhận danh hiệu “Ấp/Khu phố văn hóa” trước ngày 18/11.

Danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”: Ban Chỉ đạo các phường, xã tổ chức họp đánh giá, chấm điểm các tiêu chuẩn, hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trước ngày 15/11; Ban Chỉ đạo thành phố dự kiến họp bình xét ngày 19/11.

Đối với danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, thời gian gửi hồ sơ về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trước ngày 08/11. Thời gian bình xét đối với các đơn vị thành phố, phường, xã ngày 22/11; đơn vị trường học do thành phố quản lý ngày 23/11; đơn vị cấp tỉnh, Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố Rạch Giá từ ngày 24 - 26/11.

Về hình thức bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021, Ban Chỉ đạo phong trào thành phố đưa ra hai phương án: Phương án thứ nhất, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố được kiểm soát tốt sẽ tổ chức hội nghị họp xét theo thời gian dự kiến như trên. Thành phần tham dự gồm Ban Chỉ đạo thành phố, thủ trưởng các phường, xã, cơ quan, đơn vị, trường học (không cử nhân viên dự thay). Riêng đối với việc xét, công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, Ban Chỉ đạo thành phố chia làm 02 tổ bình xét để đảm bảo thời gian, chất lượng. Phương án thứ hai, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo phong trào thành phố tổ chức lấy ý kiến đánh giá, chấm điểm các tiêu chuẩn theo quy định bằng hình thức gửi hồ sơ trực tiếp đến các thành viên Ban Chỉ đạo, sau đó tổng hợp kết quả gửi về các đơn vị. Trường hợp chưa thống nhất với kết quả, các đơn vị gửi văn bản giải trình về Ban Chỉ đạo thành phố.

Ban Chỉ đạo phong trào thành phố cũng quy định, thời gian đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2022 trước ngày 30/01. Riêng danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đăng ký trước ngày 31/3/2022; hồ sơ gửi về Ban Chỉ đạo phong trào thành phố (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin).

Việc triển khai kế hoạch kiểm tra, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh và Trung ương. Kịp thời ghi nhận, biểu dương các đơn vị thực hiện tốt; nghiêm túc phê bình các ấp, khu phố, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt, từ đó khắc phục hạn chế, rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo phong trào thành phố yêu cầu công tác bình xét các danh hiệu văn hóa phải đảm bảo khách quan, trung thực, chặt chẽ, chú trọng nâng cao chất lượng, không nặng về thành tích./.

Đồng Bằng