TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường

(16:54 | 02/12/2021)

Năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhiều văn bản liên quan đến công tác gia đình, trong đó tập trung thực hiện phong trào xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, văn hóa học đường, công tác phòng, chống bạo lực học đường…

Đã ban hành Kế hoạch số 2330/KH-SGDĐT ngày 21/9/2021 về thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2021-2022; Kế hoạch số 2329/KH-SGDĐT ngày 21/9/2021 về thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em” năm học 2021-2022; kế hoạch về phòng ngừa bạo lực học đường; trong đó có các nội dung chỉ đạo về công tác xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, văn hóa, phòng, chống bạo lực học đường… Sở và các đơn vị trường học có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo triển khai công tác giáo dục phòng, chống bạo lực học đường, phổ biến, giáo dục pháp luật và đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa bằng nhiều biện pháp, hình thức phong phú.

Đá cầu được nhiều em học sinh yêu thích - Ảnh minh họa: PV

Tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình học tập, giáo dục kỹ năng sống, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh trong trường học thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, tham quan, tìm hiểu các khu di tích lịch sử văn hóa tại địa phương. Hiện có 497/497 trường triển khai cho học sinh học tập các kỹ năng; tổ chức cho học sinh các trường đăng ký, nhận chăm sóc các khu di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương; tổ chức các buổi lễ quan trọng của Đoàn, Đội tại các khu di tích nhằm phát huy các giá trị truyền thống, giáo dục lòng yêu nước cho các em học sinh. Tổ chức và tham gia 08 lớp tập huấn với trên 500 cán bộ, giáo viên tham dự về các chuyên đề phòng ngừa bạo lực học đường, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong các cơ sở giáo dục; công tác phòng, chống ma túy; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên… Phối hợp Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tổ chức nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi vị thành niên, vấn đề bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình… cho trên 1.500 học sinh 10 trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong tỉnh. Tổ chức tư vấn cho gần 20.500 lượt học sinh về các vấn đề học sinh quan tâm, trong đó có tư vấn về tâm lý, hướng dẫn và định hướng kịp thời cho các em. Đến cuối năm học 2020-2021 có 115 đơn vị, trường học được khen thưởng “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích”; 49 đơn vị, trường học được công nhận “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, việc tổ chức hát Quốc ca trong các buổi lễ chào cờ, tập thể dục giữa giờ. Qua đó, 100% trường học tổ chức cho học sinh hát Quốc ca trong các buổi lễ chào cờ; 2.018 hội thi, hội diễn được các cấp tổ chức; thành lập và duy trì 694 câu lạc bộ (CLB) sở thích, tài năng, học thuật trong trường học như: CLB đàn hát dân ca, CLB bạn yêu thơ, CLB nhảy Dance, CLB đàn guitar, CLB cờ vua, cầu lông, bóng đá, đá cầu…; các trường phổ thông dân tộc nội trú tổ chức phục dựng các lễ hội của đồng bào Khmer, tổ chức dạy và duy trì hoạt động các đội văn nghệ, dàn nhạc ngũ âm…

Các trường thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; có 384 trường tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình cách mạng, chăm sóc các khu di tích lịch sử văn hóa ở địa phương với tổng kinh phí trên 620 triệu đồng. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và kiểm định chất lượng giáo dục. Công tác giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo được tăng cường trên tinh thần đổi mới, khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu khoa học; tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Đã tổ chức hơn 1.170 buổi trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, với gần 386.000 lượt học sinh tham gia; tổ chức phát động cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, có 94 đơn vị trường trung học và 149 dự án dự thi, đã chọn 02 dự án chuẩn bị tham dự cuộc thi cấp quốc gia… Chỉ đạo các trường, cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,  đưa các trò chơi dân gian định kỳ hàng tuần tổ chức trong các giờ ra chơi, thu hút đông đảo học sinh tham gia sôi nổi, tích cực./.

Hải Long