TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Huyện Kiên Hải: Dự kiến tổ chức 11 hoạt động văn hóa - thể thao năm 2022

(08:21 | 21/02/2022)

Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục huyện Kiên Hải năm 2018 - Ảnh: Thành Chân

Thông qua các hoạt động nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với quảng bá, giới thiệu các tiềm năng văn hóa, du lịch, lễ hội của địa phương; kịp thời cổ vũ, động viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân vượt qua khó khăn, chung sức đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch hiệu quả, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - thể thao (VHTT) được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

Đối với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, UBND huyện Kiên Hải đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã căn cứ Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 31-12-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải để xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác tuyên truyền đối với từng ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 để tổ chức thực hiện.

Đối với các hoạt động VHTT trong năm 2022, UBND huyện tập trung chỉ đạo duy trì tổ chức tốt các sự kiện, lễ hội tiêu biểu của huyện, gắn với công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, đồng thời phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Theo kế hoạch, năm 2022, huyện tổ chức 11 hoạt động VHTT, gồm: Đại hội TDTT cơ sở (4/4 xã) diễn ra từ tháng 01 đến tháng 03; Đại hội TDTT huyện diễn ra từ tháng 03 đến tháng 05, lồng ghép tổ chức giải Việt dã leo núi và giải Cầu lông cấp huyện; Lễ hội Nghinh Ông xã Lại Sơn, diễn ra từ ngày 07/11 đến 09/11; các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) gắn với chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng diễn ra trong tháng 05; các hoạt động VHTT hè năm 2022 diễn ra trong tháng 06; Hội thi văn nghệ quần chúng; Hội diễn văn nghệ ngành Giáo dục gắn với chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022)…

Ngoài ra, huyện Kiên Hải chuẩn bị các nguồn lực, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để tham gia 05 hoạt động VHTT do tỉnh tổ chức, gồm: Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ IX; Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ II; Hội thi Tuyên truyền lưu động; Hội thi Đờn ca tài tử; Hội thao ngành VHTT.

UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nội dung tại kế hoạch này. Trong quá trình triển khai kế hoạch, căn cứ vào tình hình dịch Covid-19, chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

Quỳnh Như