TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giang Thành tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình năm 2021

(10:58 | 23/02/2022)

Vừa qua, ngày 17/02/2022, BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và BCĐ Công tác gia đình huyện Giang Thành tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình năm 2021. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Đ/c Huỳnh Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Giang Thành trao tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai thực hiện phong trào gặp không ít khó khăn, thách thức; tuy nhiên kết quả thực hiện 5 nội dung và 7 phong trào vẫn đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Trong năm có 7.029/7.287 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 96,46% (tăng 3,46 % so với năm 2020); 26/29 ấp văn hóa, đạt 89,66% (tăng 3,45% so với năm 2020); 4/5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt 80% (tăng 60% so với năm 2020); 73/75 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt 97%.

Ngoài ra các nội dung khác của  phong trào như Đoàn kết giúp nhau “Xóa đói giảm nghèo” đã triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, nhiều hộ nghèo được chăm lo, hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới; đồng thời, đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn trong tình hình dịch bệnh covid-19 kéo dài.Vận động “Quỹ vì người nghèo” đến nay đạt 263,510 triệu đồng; triển khai cất mới 37 căn nhà Đại đoàn kết, vận động cất mới và sửa chữa 09 cây cầu giao thông nông thôn. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, hiện nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 63,66%. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các hoạt động TDTT đa dạng, với nhiều nội dung hoạt động sôi nổi, phong phú, thiết thực, phục vụ khá tốt nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của nhân dân, qua đó thúc đẩy phong trào TDTT phát triển rộng khắp trong huyện. Năm 2021 số người dân tập luyện TDTT thường xuyên là 29,44 %, đến nay 5/5 xã đã tổ chức xong Đại hội TDTT cấp xã; các phong trào học tập, lao động sáng tạo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật... đều mang lại hiệu quả cao.

Về công tác gia đình đã tổ chức thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" tại ấp Cỏ Quen, xã Phú Lợi có 15 gia đình đăng ký thực hiện các tiêu chí và nhận thấy sự cần thiết phải áp dụng. Toàn huyện hiện nay có 01 CLB gia đình hạnh phúc, vớ 30 thành viên (xã Phú Mỹ); 03 CLB gia đình phát triển bền vững (Vĩnh Phú, Tân Khánh Hòa, Phú Lợi) với 60 thành viên; 04 CLB không bạo lực gia đình (Phú Lợi) với 80 thành viên, 5 địa chỉ tin cậy cộng đồng và đường dây nóng ở các xã. Trong năm không xảy ra bạo lực gia đình.

Năm 2022, huyện phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu danh hiệu văn hóa như sau: gia đình văn hóa 85%, ấp văn hóa 90%, cơ quan, đơn vị văn hóa 98%. Tiếp tục thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" và triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn huyện Giang Thành.

Nhân dịp này, BCĐ trao tặng giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Đây là nguồn động viên khích lệ cán bộ và người dân tiếp tục tham gia xây dựng tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn huyện.

Hải Yến