TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Bàn giao công tác hướng dẫn, đánh giá và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

(10:28 | 17/01/2023)

Ngày 16/01/2023 tại Sở Văn hóa và Thể thao, tổ chức cuộc họp bàn giao công tác hướng dẫn, đánh giá và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giữa Sở Văn hóa và Thể thao và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ông Lê Công Nghiệp, Phó Giám đốc Sở VHTT và bà Trương Thanh Thúy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ký biên bản bàn giao công tác hướng dẫn, đánh giá và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - Ảnh: Ngô Tươi

Sau khi nghe trình bày báo cáo kết quả thực hiện hướng dẫn, đánh giá và xét công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và ý kiến trao đổi, thảo luận, Sở văn hóa và Thể thao và Liên đoàn Lao động tỉnh thống nhất các công việc trong thời gian tới như sau:

Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục hoàn thành công tác tổng hợp, thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận và cấp giấy công nhận 360 hồ sơ đề nghị công nhận lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2018 - 2022) trên địa bàn các huyện, thành phố. Tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 về việc ban hành Quy chế quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ hướng dẫn, đánh giá và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” về Liên đoàn Lao động tỉnh theo đúng quy định. Sớm ban hành Hướng dẫn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh trên cơ sở Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Liên đoàn Lao động huyện, thành phố thực hiện việc tiếp nhận nhiệm vụ hướng dẫn, đánh giá và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” từ Phòng Văn hóa và Thông tin về Liên đoàn Lao động huyện, thành phố; đồng thời báo cáo tình hình thực hiện việc tiếp nhận tại các địa phương để có hướng dẫn, chỉ đạo.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên tiến hành ký biên bản bàn giao công tác hướng dẫn, đánh giá và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Thy