TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Thuận triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

(10:13 | 20/02/2023)

Năm 2023, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Thuận tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý Nhà nước, triển khai có hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao và gia đình; thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, góp phần giữ gìn, khai thác, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Huyện Vĩnh Thuận đăng cai tổ chức Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2022

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân về các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,... qua đó tập trung củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng các CLB văn nghệ cộng đồng, CLB Đờn ca tài tử, CLB, đội, nhóm hoạt động thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân nhân, trong đó tập trung và ưu tiên hoạt động trong lực lượng người cao tuổi, học sinh, thanh thiếu niên. Hướng dẫn xây dựng CLB văn nghệ, thể thao trong đồng bào Khmer ở 02 xã Vĩnh Bình Bắc, Phong Đông. Quan tâm hỗ trợ kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức các cuộc thi, hội thi để tác động tích cực cho phong trào. Phối hợp tổ chức Hội thi tiếng hát quê hương, tiếng hát công nhân viên chức và duyên dáng áo dài; trưng bày sách, ẩm thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4). Tham gia tốt các phong trào, hoạt động do tỉnh và các sở, ngành tổ chức.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thông tin và thể thao, chỉ đạo thường xuyên thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn nhằm chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm, hướng hoạt động này thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần ngăn chặn văn hóa ngoại lai, các sản phẩm phi văn hóa xâm nhập vào nền văn hóa Việt Nam.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động  giữ vững danh hiệu văn hóa liên tục nhiều năm liền, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN huyện thẩm định gia đình văn hóa 05 năm (2019 - 2023) để bình xét, khen thưởng. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc; nhân rộng mô hình CLB Gia đình phát triển bền vững. Tổ chức tọa đàm chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).

Tập trung quản lý và đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện trong việc xây dựng các di tích lịch sử văn hóa, xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, sản phẩm du lịch đặc trưng; tạo nguồn nhân lực và xúc tiến quảng bá du lịch trên địa bàn; triển khai xây dựng công trình di tích lịch sử Khu chứng tích tội ác kẻ thù tại Rừng tràm Ban Biện Phú, Khu tập kết 200 ngày đêm - Vàm Chắc Băng, chỉnh trang khu chợ nổi, quy hoạch xây dựng các khu du lịch sinh thái trên địa bàn xã Bình Minh, xã Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận. Lập đề án, tổ chức sưu tầm hình ảnh, hiện vật lịch sử trong kháng chiến để trưng bày tại khu di tích Ranh Hạt và Xẻo Gia. Phối hợp đưa một số hoạt động văn hóa, văn nghệ về các khu di tích nhằm tạo điều kiện vui chơi, giải trí, khơi dậy truyền thống hào hùng của dân tộc và tinh thần yêu nước trong nhân dân. Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần phát triển các sản phẩm văn hóa địa phương.

Năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Thuận tích cực tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Phối hợp tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đăng cai tổ chức thành công Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2022. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện và tham gia 07 môn thi đấu thể thao trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, kết quả đạt 30 huy chương (13 HC vàng, 12 HC bạc và 05 HC đồng). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm chỉ đạo; toàn huyện có 51/54 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, chiếm 94,44%; 05/07 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, chiếm 71,42%; thị trấn Vĩnh Thuận đạt chuẩn văn minh đô thị; 89/95 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và đề nghị UBND tỉnh công nhận cho 74 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa 05 năm (2018 - 2022).

Quỳnh Như