TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giang Thành ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao và gia đình năm 2023

(17:02 | 03/03/2023)

Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch huyện Giang Thành theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và kế hoạch chuyên đề thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy sâu rộng, bền vững; UBND huyện Giang Thành ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ văn hóa, thể thao và gia đình năm 2023. Theo đó, phấn đấu năm 2023 đạt 85% gia đình văn hóa trở lên, 90% ấp văn hóa, 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; thành lập ít nhất 02 CLB Đờn ca tài tử và 01 đội nhạc cụ truyền thống của người Khmer; 30% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

Ảnh minh họa - Ảnh: Hải Yến

Theo kế hoạch trong năm 2023, huyện Giang Thành thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện. Kịp thời tham mưu các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản dưới luật phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về các di tích lịch sử - văn hóa; tiếp tục đề xuất tỉnh quan tâm tạo điều kiện để sớm đầu tư, nâng cấp đình Giang Thành để đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh. Quản lý nghiêm túc, chặt chẽ các di tích và việc tổ chức các lễ hội tại cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng dân gian trên địa bàn huyện. Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và phát triển thể dục thể thao (TDTT) cơ sở giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức và hiểu biết nội dung, phương pháp, lợi ích TDTT cho các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tốt Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 cấp huyện, gắn với Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các CLB TDTT, các cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT, đơn vị sự nghiệp trong tổ chức các hoạt động TDTT trên địa bàn.

Tiếp tục quan tâm và đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phú Lợi, đồng thời hướng dẫn xây dựng các quy chế, nội quy, bộ máy tổ chức hoạt động của các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà văn hóa ấp. Kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện. Chỉ đạo triển khai đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Tổ chức các đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6). Tiếp tục triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Về tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao và tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023. Tổ chức các hội thi, hội diễn, các giải thi đấu thể thao, hội thao, với 12 hoạt động, phong trào, trong đó có ít nhất 03 hoạt động, phong trào được tổ chức nhân dịp lễ, tết cổ truyền của đồng bào Khmer như: Chôl-Chnăm-Thmây, Ok-Om-Bok. Tổ chức tốt các hội thi, hội diễn trong trường học và các hoạt động giao lưu văn nghệ của CLB đờn ca tài tử, văn nghệ truyền thống của người Khmer như múa dân gian, nhạc ngũ âm.

Là huyện khó khăn, với xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nhận thức về văn hóa, thể thao ở một số nơi và cộng đồng còn hạn chế. Thấy được những khó khăn của huyện, hàng năm trên cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện Giang Thành đã cụ thể hóa thành chương trình hoạt động và chỉ đạo ngành chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động, nhờ vậy sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa, thể thao và xây dựng gia đình trong tình hình mới được nâng lên trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư và từng bước cải thiện về chất lượng, hỗ trợ lắp đặt 07 bộ dụng cụ TDTT cho xã, hỗ trợ cơ sở vật chất cho 12/29 nhà văn hóa ấp. Năm 2022, huyện chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở và khai mạc Đại hội TDTT huyện vào tháng 4, đứng thứ 2 (sau đại hội điểm). Bên cạnh đó còn tham gia tốt các hội thi, hội diễn, các giải thi đấu thể thao do tỉnh tổ chức. Tổ chức 01 lớp hướng dẫn các điệu múa dân gian và 01 lớp hướng dẫn cách sử dụng nhạc cụ truyền thống của người Khmer, với 40 học viên tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình ngày càng đi vào đời sống nhân dân. Hiện toàn huyện có 95,87% gia đình văn hóa; 100% ấp văn hóa; 94,66% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 80% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Triển khai mô hình “Dân vận khéo” xây dựng quy ước văn hóa tại các Tổ nhân dân tự quản, thí điểm tại xã Phú Lợi. Hướng dẫn xã Phú Lợi tiếp tục triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Toàn huyện hiện có 05 CLB Gia đình phát triển bền vững.

Với nhiều kết quả đạt được trong các lĩnh vực trọng tâm là văn hóa, thể thao và gia đình đã tạo tâm thế tự tin và tự hào, để ngành Văn hóa và Thể thao huyện Giang Thành tiếp tục tham mưu cho UBND huyện hoàn thành tốt những kế hoạch đề ra trong năm 2023, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà.

Quỳnh Như