TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Công nhận 348 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục, giai đoạn 2018 - 2022

(16:57 | 16/03/2023)

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 về việc công nhận 348 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 05 năm liên tục, giai đoạn 2018 - 2022.

Trường Mầm non Kiên Bình 1, huyện Kiên Lương đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục

Trong suốt 05 năm qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã triển khai thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định thực hiện trong xây dựng nếp sống văn hóa tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Từ những thành tích kết quả đạt được, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng năm đều được chính quyền địa phương công nhận đạt chuẩn văn hóa. Năm 2022, UBND tỉnh quyết định công nhận 798 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 05 năm liên tục, giai đoạn 2017 - 2021.

Ngọc Thy