TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Xem với cỡ chữAA

Bãi bỏ một số quyết định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

(09:29 | 15/05/2023)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung ký thay Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 về việc bãi bỏ một số quyết định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ảnh minh họa

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 05 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, bao gồm các Quyết định sau:

1. Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét và công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét và công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

3. Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4. Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

5. Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc Ban hành Quy chế quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ban biên tập