TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thể thao quần chúng

Xem với cỡ chữAA

Huyện Tân Hiệp: Phấn đấu đến năm 2025 có 38% số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên

(15:01 | 06/10/2021)

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong giai đoạn mới (2021-2030), huyện Tân Hiệp phấn đấu đến năm 2025 số người tham gia tập luyện thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên đạt tỷ lệ 38%.

Đến năm 2030, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên nâng lên 42%; số gia đình tập luyện TDTT thường xuyên đạt 28% vào năm 2025 và 33% vào năm 2030. Phấn đấu đến năm 2030 có 100% số xã, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn theo quy định và có ít nhất từ 03 câu lạc bộ TDTT cơ sở trở lên. Định kỳ có 100% đơn vị cấp huyện, xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp; hàng năm 100% đơn vị cấp xã duy trì tổ chức nền nếp Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Phong trào tập luyện TDTT người cao tuổi huyện Tân Hiệp có bước phát triển

(Trong ảnh, đội Tân Hiệp (áo xanh) thi đấu tại Hội thi văn nghệ thể thao

người cao tuổi tỉnh Kiên Giang năm 2020).

Để vận động Nhân dân, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tại Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện cũng đề ra các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 và năm 2030. Đối với phong trào TDTT trong trường học, phấn đấu 100% số trường phổ thông có câu lạc bộ TDTT, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ giáo viên, hướng dẫn viên TDTT; thực hiện tốt TDTT ngoại khóa, đến năm 2025 đạt từ 75% - 80%, năm 2030 đạt 85% - 90% số trường trong toàn huyện. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt 92% và đến năm 2030 đạt 96% tổng số học sinh phổ thông các cấp. Đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT trong các lực lượng vũ trang, phấn đấu 100% đơn vị Quân đội nhân dân, Công an tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên, thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cho cán bộ, chiến sỹ; tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ quân đội đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định là 95%; cán bộ, chiến sỹ ngành Công an đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định là 85% trở lên; Công an huyện có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động TDTT đạt 90%...

Ngoài tập trung nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động một cách thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, huyện Tân Hiệp còn chú trọng xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT thường xuyên, đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần và phòng, chống bệnh tật. Phối hợp giữa các cấp, các ngành tăng cường quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào TDTT phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi; tổ chức các giải thi đấu thể thao, hội thao, giao lưu TDTT nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào TDTT trong Nhân dân; nhân rộng các mô hình, điển hình tốt, kịp thời khen thưởng… Đặc biệt, quan tâm đầu tư nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong giai đoạn mới. Trong đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT; quan tâm đầu tư kinh phí, quỹ đất, cơ sở vật chất và bố trí thời gian phù hợp để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, lao động, học sinh, sinh viên và mọi đối tượng tham gia tập luyện, thi đấu TDTT. Củng cố và phát triển hệ thống thiết chế về TDTT quần chúng ở cơ sở; xây dựng mô hình điểm về cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động TDTT tại các ấp, Tổ nhân dân tự quản, xã, thị trấn. Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và tổ chức các loại hình hướng dẫn tập luyện TDTT đảm bảo khoa học, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, phù hợp với nhu cầu và sở thích của Nhân dân…

Một loạt các giải pháp đồng bộ, phù hợp với địa phương được đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2030, trong đó việc huy động các nguồn lực cho phát triển phong trào TDTT ở địa phương là vấn đề thiết yếu. Nhất là chú trọng thu hút các nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích phát triển kinh tế thể thao; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các dịch vụ tập luyện TDTT, thi đấu các giải thể thao tại cơ sở./.

Thu Thảo