TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thể thao quần chúng

Xem với cỡ chữAA

Huy động xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất thể dục thể thao trên địa bàn huyện Tân Hiệp

(08:39 | 11/10/2021)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 02-CTr/HU ngày 12/10/2020 của Huyện ủy huyện Tân Hiệp về thực hiện Nghị quyết XII của Đảng bộ huyện, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp đã ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng xã hội hóa các hạng mục Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp huyện và xã giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Xã hội hóa các hạng mục Trung tâm Văn hóa – Thể thao (VHTT) cấp huyện, xã nhằm huy động mọi tiềm năng trí tuệ và vật chất trong xã hội chăm lo, phát triển các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao (TDTT); tạo mọi điều kiện để toàn xã hội được tham gia phong trào TDTT quần chúng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu rèn luyện nâng cao sức khỏe của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Huy động sự tham gia của toàn xã hội vào sự phát triển sự nghiệp TDTT; xây dựng môi trường thể thao lành mạnh, làm cho mọi người, mọi tổ chức đều được đóng góp phát triển phong trào TDTT của huyện, góp phần giáo dục, định hướng tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh của Nhân dân. Thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội, mọi cá nhân, tập thể về vị trí, vai trò quan trọng của VHTT; xác định rõ trách nhiệm trong việc thực nghĩa vụ học tập và đóng góp sức người, sức của để phát triển sự nghiệp VHTT.

Ảnh minh họa - CTV

Phạm vi thực hiện là đầu tư xây dựng xã hội hóa các hạng mục Trung tâm VHTT cấp huyện, xã giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 được triển khai trong toàn huyện trên nguyên tắc, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và Nhân dân tự bỏ vốn thực hiện, Nhà nước hỗ trợ theo cơ chế chính sách quy định. Phấn đấu đến năm 2025 thực hiện hoàn thành các công trình thể thao cơ bản và cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu hoạt động TDTT cấp huyện, xã. Các công trình VHTT cơ bản kêu gọi xã hội hóa gồm: Sân bóng chuyền, cầu lông cấp cơ sở; hồ bơi của tư nhân hoặc hồ bơi đơn giản (dành cho trẻ em tập bơi); xây dựng và mở các lớp năng khiếu TDTT cho thanh, thiếu nhi (võ thuật, cờ vua, cờ tướng, bơi lội, các trò chơi dân gian…); thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích (dưỡng sinh, thể dục nhịp điệu, thể dục thẩm mỹ, yoga, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật, bóng bàn, quần vợt…); các công trình thể thao (sân quần vợt, sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, sân bóng đá khác, sân cầu lông, sân bóng chuyền; nhà tập, phòng tập đơn môn, đa môn; dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời…). Đối với Trung tâm VHTT và Học tập cộng đồng cấp xã, kêu gọi đầu tư khu hội trường, các sân bóng chuyền, cầu lông, bộ dụng cụ tập luyện ngoài trời… Riêng Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện, huy động xã hội hóa sân vận động (gồm các hạng mục nhỏ là sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…).

Kế hoạch đề ra các giai đoạn thực hiện, trong đó giai đoạn 2021-2022 tập trung tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân về chủ trương xã hội hóa và những chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với các cơ sở thể thao ngoài công lập; kiểm tra, thống kê, phân loại các cơ sở thể thao ngoài công lập trên địa bàn; hướng dẫn các cơ sở TDTT ngoài công lập các thủ tục cần thiết để thành lập, tổ chức hoạt động theo quy định; cấp giấy chứng đủ điều kiện hoạt động cho các cơ sở TDTT ngoài công lập. Thực hiện quy hoạch sử dụng đất lĩnh vực TDTT; quy định về giao đất, cho thuê đất… Vận động, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các công trình TDTT, hoạt động dịch vụ TDTT. Huyện tiếp tục đầu tư các công trình thể thao công lập để giữ vai trò nòng cốt các cơ sở tập luyện thể thao, Trung tâm VHTT huyện, xã. Giai đoạn 2023 - 2025 mở rộng các loại hình dịch vụ TDTT như cho thuê sân bãi tập luyện, thi đấu, cung ứng các sản phẩm TDTT… Từ năm 2025 đến 2030, tiếp tục củng cố, duy trì các giải thể thao phong trào; mở rộng, nâng cao chất lượng phục vụ các loại hình dịch vụ TDTT tạo thuận lợi mở rộng thị trường TDTT trên địa bàn huyện.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung kế hoạch đề cập đến vấn đề tăng cường xã hội hóa trong triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án; trong phát huy hiệu quả các thiết chế VHTT ở cơ sở gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát triển phong trào TDTT quần chúng trong các tầng lớp nhân dân; hướng dẫn các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xã hội hóa và đa dạng phương thức hoạt động của các đơn vị ngoài công lập. Về các giải pháp thực hiện gồm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục toàn dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa các hoạt động VHTT và du lịch; nâng cao vai trò quản lý nhà nước về VHTT của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác VHTT cơ sở; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động TDTT trên tinh thần xã hội hóa được bình đẳng trước pháp luật và hưởng những chính sách đãi ngộ, khen thưởng của Nhà nước một cách thuận lợi; tăng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hoạt động TDTT huyện và cơ sở, đồng thời khuyến khích các tổ chức ngoài công lập đầu tư xây dựng các điểm vui chơi giải trí, sân vận động; huy động sự tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất của Nhân dân đối với các công trình TDTT cộng đồng, nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí… Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ Trung ương, tỉnh, huyện, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, quan tâm đầu tư xây dựng, phát triển sự nghiệp VHTT, nhất là TDTT truyền thống, thế mạnh ở các địa phương trên địa bàn huyện./.

Đồng Bằng