TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thể thao quần chúng

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp

(09:29 | 08/11/2021)

Sau Công văn chỉ đạo số 1119/TCTDTT-TDTTQC ngày 16/8/2021 về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Tổng cục TDTT vừa ban hành văn bản số 1520/TCTDTT-TDTTQC ngày 05/11/2021 điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

Thực hiện Hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL ngày 09/7/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, thời gian qua các địa phương đã tích cực chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp hiệu quả, thiết thực, gắn việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp với đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và các sự kiện chính trị, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh trên diện rộng và kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ, quy mô tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

Ảnh minh họa - Ngọc Thy

Theo Tổng cục TDTT, trên cơ sở báo cáo của 46/63 tỉnh, thành, tính đến hết tháng 9/2021 cả nước có gần 30% số xã, phường tổ chức xong Đại hội TDTT cấp xã và 16 huyện, quận tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện. Riêng tỉnh Kiên Giang, dự kiến tổ chức Đại hội TDTT cấp xã từ tháng 3/2021 và kết thúc trước ngày 31/7/2021; tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh mới có 05/144 xã, phường, thị trấn tổ chức xong đại hội, đạt 3,47%. Cũng theo kế hoạch, Đại hội TDTT cấp huyện diễn ra từ tháng 8/2021 và kết thúc trước ngày 28/02/2022; đến nay, chưa có huyện, thành phố nào tổ chức đại hội.

Để công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo tiến độ và quy mô phù hợp với tình hình mới, tại Công văn nói trên Tổng cục TDTT đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành và tình hình thực tế cấp độ dịch bệnh của địa phương để tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành ban hành văn bản điều chỉnh kế hoạch, quy mô và thời gian tổ chức; đồng thời, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu tại Đại hội TDTT các cấp phù hợp, đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Thời gian các tỉnh/thành tổ chức xong Đại hội TDTT các cấp trước ngày 30/9/2022 để chuẩn bị tốt nhất lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc dự kiến tổ chức tháng 11/2022 tại tỉnh Quảng Ninh./.

Hải Long