TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thể thao quần chúng

Xem với cỡ chữAA

Thành phố Hà Tiên: Phấn đấu đến năm 2030 có trên 60% số hộ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên

(08:53 | 15/11/2021)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, UBND thành phố phấn đấu đến năm 2025, số người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên đạt 38% trở lên; năm 2030 đạt tỷ lệ từ 42% dân số của thành phố. Số gia đình tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ trên 56% vào năm 2025 và hơn 60% vào năm 2030. Phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định và có ít nhất 03 câu lạc bộ TDTT cơ sở trở lên.

Đối với phong trào TDTT trong trường học, Kế hoạch cũng xác định chỉ tiêu phấn đấu: 100% trường phổ thông, trường dạy nghề của thành phố có câu lạc bộ TDTT, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ hoạt động TDTT, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên TDTT, thực hiện tốt TDTT ngoại khóa đến năm 2025 đạt từ 75%-80%, năm 2030 đạt từ 85% - 90% tổng số trường trong toàn thành phố. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh phổ thông các cấp.

Thành phố Hà Tiên có phong trào tập luyện môn Cầu lông khá phát triển (Ảnh minh họa: Quỳnh Như)

Về phong trào TDTT trong các lực lượng vũ trang: Tỷ lệ đơn vị Quân đội nhân dân tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên trên 99%; đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ theo quy định 100%; tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện TDTT thường xuyên trên 90% và đạt tiêu chuẩn theo quy định là 95%; phấn đấu trên 93% cán bộ, chiến sỹ biết bơi; 100% đơn vị có khu tập luyện thể thao cơ bản, trên 60% đơn vị có hồ bơi đơn giản… Trong lực lượng Công an nhân dân, phấn đấu 100% đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên; có 85% đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định; tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện TDTT thường xuyên từ 90% trở lên, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định 85% trở lên và tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ biết bơi đạt từ 97% trở lên. Công an xã, phường có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động TDTT đạt 90%... Phấn đấu 100% xã, phường tổ chức Đại hội TDTT các cấp, Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn thành phố tập trung tăng cường tuyên truyền thống nhất, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; đặc biệt là cụ thể hóa bằng việc ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thiết thực, sát điều kiện và nhu cầu tập luyện TDTT của Nhân dân.

Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng, chống bệnh tật. Chú trọng phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ TDTT; các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện TDTT đa dạng, phong phú, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn, nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân tập luyện TDTT thuận lợi, hiệu quả.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, hướng dẫn phát triển phong trào TDTT cho mọi đối tượng. Ký kết, triển khai chương trình, kế hoạch phối hợp giữa ngành Văn hóa và Thông tin với các ngành, đoàn thể, các tổ chức hội… hướng dẫn, tổ chức hoạt động TDTT trong khối nông dân, công chức, viên chức, lao động, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh và khối cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Triển khai Cuộc vận động trong công tác gia đình nhằm phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của các thành viên trong gia đình tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, xây dựng gia đình thể thao…

Quan tâm thường xuyên, định kỳ tổ chức thi đấu các giải thể thao, hội thao, Đại hội TDTT các cấp nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT của Nhân dân. Khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức các giải thể thao, hội thi văn nghệ thể thao các dân tộc gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian.

Đầu tư nguồn lực trong triển khai thực hiện Cuộc vận động, trong nhân rộng những mô hình, điển hình tốt. Cùng với việc quan tâm đầu tư kinh phí, quỹ đất, củng cố và phát triển thiết chế TDTT, xây dựng các mô hình điểm tại các ấp, khu phố, cần đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, tổ chức các loại hình hướng dẫn tập luyện TDTT đảm bảo khoa học, phù hợp nhu cầu của Nhân dân…

Kế hoạch cũng đề ra nhiều giải pháp cụ thể về: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; xây dựng Kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động TDTT; huy động các nguồn lực; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TDTT…/.

Xem chi tiết văn bản tại đây.

Hải Long

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 239.KH-cuoc van dong ha tien.pdf