TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thể thao quần chúng

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp

(16:07 | 25/11/2021)

Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung vừa ký ban hành Công văn số 530/BCĐ-KGVX ngày 24 tháng 11 năm 2021 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Tổ chức Đại hội TDTT các huyện, thành phố về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2021-2022.

Theo đó, về thời gian, điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn từ tháng 01/2022 và kết thúc trong tháng 3/2022. Đại hội TDTT cấp huyện và các ngành (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh): thời gian tổ chức từ tháng 3/2022 và kết thúc trong tháng 5/2022. Riêng Đại hội TDTT huyện điểm: khai mạc trong tháng 3/2022. Đại hội TDTT cấp tỉnh: thời gian tổ chức từ tháng 6/2022 và kết thúc trong tháng 9/2022.

Định kỳ tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp - Ảnh: Gia Bảo

Về các nội dung khác, tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 18/01/2021 của Ban Chỉ đạo về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2021- 2022.

Cũng tại công văn nêu trên, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ IX yêu cầu các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố khi tổ chức Đại hội và tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu tại Đại hội phải căn cứ vào Hướng dẫn tạm thời số 672/HD-SVHTT ngày 09/11/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc hướng dẫn tạm thời áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn theo từng cấp độ dịch Covid-19 đối với các hoạt động văn hóa, gia đình và thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; đồng thời, xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

 Nếu trong thời gian tổ chức Đại hội, địa phương được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 3, 4 (nguy cơ cao và nguy cơ rất cao) thì không tiến hành tổ chức Đại hội; chỉ cử đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên dự khai mạc, tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT cấp trên và báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh biết, để phối hợp chỉ đạo (thông qua Sở Văn hóa và Thể thao – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh).

Được biết, theo Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 18/01/2021 của Ban Chỉ đạo về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, năm 2021-2022, Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn được khởi tranh từ tháng 3/2021 và dự kiến kết thúc trước ngày 31/7/2021; Đại hội TDTT cấp huyện diễn ra từ tháng 8/2021 và kết thúc trước ngày 28/02/2022; sau khi tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở, Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, dự kiến tổ chức từ tháng 02/2022 đến tháng 5/2022. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đến nay toàn tỉnh mới có 05/144 xã, phường, thị trấn tổ chức xong đại hội cấp xã; chưa có huyện, thành phố nào tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện./.

Hải Long