TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thể thao quần chúng

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh

(14:03 | 30/11/2021)

Theo kế hoạch vừa ban hành, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Phòng Quản lý Thể dục thể thao (TDTT) chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan trong, ngoài ngành; đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin, đội kiểm tra liên ngành 814 các huyện, thành phố, tổ chức đoàn kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao có điều kiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đối tượng kiểm tra, hướng dẫn là các hộ kinh doanh, các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao có điều kiện trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả các cơ sở lưu trú hoạt động thể thao có điều kiện). Nội dung đoàn kiểm tra, hướng dẫn “Bộ thủ tục hành chính” về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh (theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT ngày 14/6/2018; quy định tại các Nghị định, Thông tư hướng dẫn từng môn; Nghị quyết số 550/2021/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang…).

Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo (Ảnh minh họa: CTV)

Những năm qua các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang phát triển khá nhanh cả về số lượng, chất lượng và đa dạng hóa các mô hình hoạt động, góp phần rất lớn đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện tốt quy định về việc đăng ký các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2021 đến nay Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức kiểm tra 01 cuộc tại 04 cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động mô tô nước trên biển, qua đó kịp thời nhắc nhở, buộc cam kết đối với 04 cơ sở.

Việc tiến hành tổ chức đoàn kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao có điều kiện trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về TDTT. Đồng thời, tổng hợp cụ thể số liệu các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao có điều kiện trong toàn tỉnh, kiểm tra, hướng dẫn, bổ sung các thủ tục hành chính trong kinh doanh dịch vụ hoạt động TDTT.

Theo kế hoạch, dự kiến công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao có điều kiện trên địa bàn tỉnh được triển khai từ đầu tháng 12/2021 đến 30/6/2022./.

Hải Long