TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thể thao quần chúng

Xem với cỡ chữAA

Phát triển phong trào thể dục thể thao cho mọi người trong giai đoạn mới

(11:10 | 08/12/2021)

Phát triển phong trào thể dục thể thao (TDTT) cho mọi người, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đây là một trong 9 nhiệm vụ quan trọng được đề cập, nhấn mạnh tại dự thảo lần thứ 3 Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiệm vụ này tập trung vào các nội dung: Nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học…; phát triển TDTT trong lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, hiện đại, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Giải Bóng đá Hội thao CNVC-LĐ tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Quỳnh Như

Về nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng, tập trung đổi mới nội dung, cách thức tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chương trình sức khỏe Việt Nam”, Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam đến năm 2030; Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các đề án, kế hoạch quốc gia về phát triển TDTT quần chúng nhằm tạo thành phong trào rèn luyện thân thể sôi nổi, rộng khắp, hình thành thói quen vận động tích cực suốt đời trong Nhân dân. Xây dựng, số hóa các tài liệu phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tập luyện TDTT đúng cách, phù hợp lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, vùng miền, đặc điểm ngành nghề… Củng cố, mở rộng các thiết chế TDTT; quy hoạch, bố trí đất đai, kinh phí, tạo cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ việc hình thành các trung tâm TDTT xã, phường, thị trấn gắn với trường học, quảng trường, công viên và thiết chế văn hóa tại cơ sở. Xây dựng các điểm tập TDTT với các trang thiết bị tập luyện đơn giản tại khu đô thị, khu dân cư, nhà máy, xí nghiệp… Xây dựng mạng lưới, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho lực lượng hướng dẫn viên, cộng tác viên làm nòng cốt. Bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, các môn thể thao giải trí gắn với hoạt động du lịch, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc. Tăng cường các hoạt động TDTT phục vụ người khuyết tật, tạo điều kiện để người khuyết tật rèn luyện sức khỏe và tái hòa nhập cộng đồng… Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong phát động, duy trì hoạt động TDTT trong từng đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, phụ nữ, thanh thiếu niên, người cao tuổi, người khuyết tật, nông dân. Xây dựng, triển khai các chương trình, đề án tổ chức hoạt động TDTT tại địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và khai thác quỹ đất, sân bãi, công trình tổ chức các dịch vụ TDTT; từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao giữa các vùng miền.

Đối với hoạt động TDTT trong trường học, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra giáo dục thể chất; tăng số giờ học chính khóa và các hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh ở các cấp học. Gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, thẩm mỹ, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên nhằm phát triển thể chất, rèn luyện bản lĩnh, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật trong thanh, thiếu niên. Đổi mới các tiêu chí, cách thức đánh giá chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; đưa việc xếp loại thể lực của học sinh, sinh viên vào đánh giá kết quả học tập văn hóa hàng năm; kết quả giáo dục thể chất là một trong những điều kiện bắt buộc để đánh giá, xét tốt nghiệp ở mỗi cấp học. Các cơ sở giáo dục phổ thông đưa việc tổ chức tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ thành hoạt động bắt buộc trong nội dung giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong trường học. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc. Tổ chức phổ cập dạy và học bơi trong các cơ sở giáo dục phổ thông, từng bước triển khai trong các cơ sở giáo dục mầm non, chú trọng các địa phương ven biển, địa phương có nhiều sông, hồ, suối, kênh, rạch…

Phát triển các loại hình câu lạc bộ TDTT trong trường học; phát triển đa dạng các môn thể thao, trò chơi vận động phù hợp với sở thích, điều kiện tâm, sinh lý và lứa tuổi của học sinh, sinh viên; quan tâm tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa, được lựa chọn môn thể thao yêu thích vận động thể chất phù hợp… Củng cố, phát triển hệ thống thi đấu thể thao trong trường học thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất của học sinh, sinh viên, phát hiện, tuyển chọn năng khiếu thể thao. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục toàn diện… Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu thể thao phục vụ công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường. Tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất xây dựng các công trình phục vụ thể thao trường học; từng bước đầu tư xây dựng nhà tập đa năng cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở những nơi có điều kiện; khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, nhà tập đa năng, bể bơi, mua sắm trang thiết bị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Tăng cường liên kết hợp tác giữa trường học với các cơ sở TDTT công lập, ngoài công lập; lồng ghép với việc triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực và tầm vóc người Việt Nam đến năm 2030…

Phát triển phong trào TDTT trong học sinh, sinh viên ở Kiên Giang - Ảnh: Quỳnh Như

Phát triển TDTT trong lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng lực lượng tinh nhuệ, hiện đại, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT, đặc biệt là thể thao ứng dụng nghiệp vụ, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức huấn luyện, rèn luyện thể lực trong lực lượng vũ trang, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể lực hàng ngày với thời lượng tối thiểu 60 phút mỗi ngày. Hoàn thiện các văn bản quản lý về TDTT trong lực lượng vũ trang; tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách TDTT và cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị phục vụ tập luyện, huấn luyện; phát triển các câu lạc bộ TDTT. Tăng cường tổ chức các giải thể thao, hội thao, Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”. Đổi mới tiêu chuẩn rèn luyện thân thể trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; thường xuyên kiểm tra, đánh giá thể lực cán bộ, chiến sĩ. Phát triển thể thao thành tích cao trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; ưu tiên đầu tư phát triển các môn truyền thống, thế mạnh như: bắn súng, võ thuật, điền kinh, bơi lội, bắn cung, các môn quốc phòng. Nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo; tuyển chọn, đào tạo các vận động viên năng khiếu, vận động viên trẻ và cấp quốc gia… Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và tổ chức các loại hình hướng dẫn tập luyện TDTT đảm bảo khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ.

Hiện nay ngành Văn hóa và Thể thao Kiên Giang đang tham mưu soạn thảo Kế hoạch phát triển TDTT quần chúng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025. Những nội dung chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển phong trào TDTT cho mọi người đề cập tại dự thảo Chiến lược nêu trên, sẽ là cơ sở vận dụng hữu ích, sáng tạo, phù hợp với các địa phương trong cả nước nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng./.

Thu Thảo