TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thể thao quần chúng

Xem với cỡ chữAA

Triển khai kế hoạch tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Công an giai đoạn 2021-2025

(09:50 | 20/12/2021)

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh Kiên Giang vừa xây dựng, triển khai Kế hoạch tập luyện thể dục thể thao (TDTT) nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành Công an giai đoạn 2021-2025.

Nội dung đề ra tại kế hoạch tập trung triển khai thực hiện gồm các nhiệm vụ: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền; xây dựng, phổ biến tài liệu tập luyện TDTT; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác TDTT và nhân rộng các mô hình tiêu biểu về hướng dẫn tập luyện TDTT.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cũng như đảm bảo về cơ sở vật chất; hằng tuần dành ít nhất một buổi với thời gian khoảng 30 phút trong giờ làm việc để tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể lực thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 13/02/2020 của Bộ Công an về công tác TDTT trong lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới. Thường xuyên động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ tự giác, tích cực lựa chọn những môn thể thao theo sở trường để tập luyện cho phù hợp; về hình thức, phương pháp tập luyện hàng ngày có thể tập theo nhóm, tập ở câu lạc bộ, tập trực tuyến… để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia chạy hưởng ứng Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tại thành phố Rạch Giá - Ảnh: Ngọc Thy

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí, tác dụng, lợi ích của việc tập luyện TDTT thường xuyên; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ Công an về TDTT. Tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ nguồn thông tin, tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch Covid-19 trên các trang tin điện tử của Tổng cục TDTT, chuyên trang hướng dẫn tập luyện TDTT, trang Facebook, Youtube của Tổng cục TDTT, trang tin thể thao cho mọi người… Việc tuyên truyền cần phong phú đa dạng dưới nhiều hình thức, có thể kết hợp lồng ghép trong triển khai các hoạt động TDTT thường niên, định kỳ, đặc biệt trong Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân (tháng 3 hàng năm).

Xây dựng kế hoạch, lựa chọn phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT theo từng giai đoạn, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương. Chú trọng lựa chọn các nhóm bài tập, hình thức tập thể dục giữa giờ dành cho cán bộ, chiến sĩ khối văn phòng, người làm việc nhiều trên máy tính; phổ biến, hướng dẫn tài liệu tập luyện các môn võ thuật ứng dụng… Chuyển đổi việc lưu trữ tài liệu hướng dẫn tập luyện TDTT sang hình thức đa phương tiện; phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao cung cấp tài liệu phục vụ chuyên trang điện tử “Hướng dẫn tập luyện TDTT” của Tổng cục TDTT.

Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về TDTT, kiến thức, kỹ năng hướng dẫn tập luyện TDTT cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên; bảo đảm năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TDTT tại Công an đơn vị, địa phương. Xây dựng, nhân rộng mô hình cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến về cách thức tổ chức, tập luyện TDTT khoa học, hiệu quả và thiết thực; khuyến khích việc đưa kết quả đánh giá phong trào TDTT là một trong những tiêu chí thi đua hàng năm của Công an các đơn vị, địa phương. Duy trì, phát triển hệ thống các giải thi đấu thể thao của Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương; tích cực tham gia các giải thể thao do Công an tỉnh, cụm thi đua, địa bàn nơi đóng quân tổ chức nhằm tuyển chọn vận động viên có thành tích tốt vào đội tuyển Công an tỉnh và phát triển phong trào TDTT trong lực lượng Công an.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch trong giai đoạn tới, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp cần phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hóa và Thể thao tăng cường tổ chức các hoạt động TDTT; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động cơ sở vật, các nguồn lực đầu tư để phát triển phong trào TDTT phù hợp với điều kiện của các đơn vị, địa phương./.

Hải Long