TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thể thao quần chúng

Xem với cỡ chữAA

Triển khai giai đoạn II (2021-2030) Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam

(11:04 | 12/01/2022)

Ngày 28/4/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 641/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Đảng và Nhà nước, trong 10 năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và sự tham gia tích cực của các ban, ngành và toàn xã hội, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của Nhân dân.

Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 (gọi tắt là Đề án) được ban hành khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam, vừa đáp ứng những yêu cầu bức xúc của thực tiễn đặt ra, vừa góp phần hình thành một hệ thống các chương trình, chiến lược đồng bộ về phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. Quá trình triển khai thực hiện Đề án đã đạt được một số kết quả bước đầu, đặc biệt là công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức toàn xã hội về tầm quan trọng của việc nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam. Các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng và thể dục thể thao (TDTT) cho mọi người, đặc biệt là các đối tượng của Đề án hiện đang được tổ chức thường xuyên, sâu rộng trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, yêu cầu về nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam hiện đang nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành. Việc đồng hành của nhiều đơn vị, tổ chức xã hội đã góp phần triển khai hiệu quả một số hoạt động của Đề án.

Cùng với các tỉnh, thành phố, định kỳ tỉnh Kiên Giang tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh - Ảnh: Quỳnh Như

Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Đề án được triển khai vào thời điểm tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu. Việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn tồn tại về cơ chế, chính sách, nguồn lực, kinh phí lồng ghép triển khai Đề án; công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học thời gian qua mặc dù được các địa phương, nhà trường quan tâm thực hiện đạt một số kết quả khích lệ, song thực tế cho thấy chất lượng còn ở mức thấp; Đề án chưa được quan tâm đúng mức, triển khai còn chậm tiến độ…

Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 là đề án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước; góp phần cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là “bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, “phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhiều mục tiêu của Đề án chưa đạt theo kế hoạch, mới đây Bộ VHTTDL đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Đề án, không cần điều chỉnh thời gian, mục tiêu và nhiệm vụ. Tuy nhiên, cần đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho việc triển khai các hoạt động cơ bản của Đề án như: Nghiên cứu khoa học (thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1), điều tra, khảo sát, xây dựng các trung tâm, mô hình thí điểm làm cơ sở triển khai quy mô rộng.

Các em học sinh thi đấu môn Đẩy gậy - Ảnh: CTV

Hoàn thiện cơ chế tổ chức, cơ sở pháp lý thực hiện Đề án…, đề xuất cho phép Đề án được hoạt động theo cơ chế chuyên gia, được lập quỹ “Vì tầm vóc Việt” để huy động nguồn lực xã hội. Các tỉnh/thành có cơ chế khuyến khích thành lập các trung tâm (Công ty hoặc câu lạc bộ) tư vấn và hướng dẫn chăm sóc thể lực, tầm vóc cho thế hệ trẻ. Thông qua các tổ chức này, các gia đình học sinh được tư vấn về dinh dưỡng, TDTT, lối sống; động viên con cháu tập luyện TDTT. Khuyến khích các tổ chức xã hội, gia đình, tư nhân lập các cơ sở hoạt động dịch vụ tập luyện TDTT nhằm phát triển thể lực và tầm vóc cho thế hệ trẻ… Bên cạnh đó, nên xác định đối tượng trọng tâm tác động của Đề án trong giai đoạn tới là trẻ sơ sinh, nhi đồng và thiếu niên vì hiện nay việc chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ mang thai đã được triển khai tương đối tốt.

Theo đó, Kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn II (2021-2030) với các nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu tổng quát là: Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2022-2030 trên phạm vi toàn quốc; đối tượng là trẻ sơ sinh, nhi đồng, thanh thiếu niên đến 18 tuổi, đặt trọng tâm đối tượng tác động là trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên (từ 0 đến 15 tuổi).

Về chỉ tiêu cụ thể, đến năm 2025: có tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá thể lực, tầm vóc người Việt Nam; thí điểm triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam từ 03 -15 tuổi ở 25% số trường mẫu giáo và phổ thông. Nâng cao hiệu quả chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ từ 03-15 tuổi kết hợp với chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng dân số và đời sống dân sinh; đến năm 2030 đạt 90% tổng số trường tại 63 tỉnh, thành phố.

Đảm bảo chất lượng dạy và học thể dục chính khóa, các hoạt động TDTT ngoại khóa; xây dựng chương trình giáo dục thể chất hợp lý có kết hợp với giáo dục quốc phòng, triển khai đồng bộ với công tác y tế học đường và dinh dưỡng học đường; cải thiện và tăng cường điều kiện phục vụ hoạt động TDTT trong trường học; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục thể chất; đến năm 2030 đạt 90% tổng số trường tại 63 tỉnh, thành.

Tuyên truyền tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em, người chưa thành niên và thanh niên nhằm giảm thiểu các bệnh về tim mạch, béo phì; bệnh gầy bất thường về chiều cao thân thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; định hướng và hình thành lối sống lành mạnh trong đại bộ phận người dân, trong đó luyện tập TDTT và sử dụng dinh dưỡng hợp lý; đến năm 2030 đạt 90% các trường mẫu giáo, phổ thông.

Lồng ghép với Chương trình “Một triệu ly sữa” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì triển khai cho đối tượng thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn… Lồng ghép nội dung Đề án phù hợp với Dự án 7 “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em” và Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, lồng ghép thực hiện Đề án với Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ./.

Hải Long