TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Thể thao quần chúng

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường phối hợp quản lý, chỉ đạo hoạt động TDTT trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ giai đoạn mới

(09:04 | 03/08/2022)

Nhằm nâng cao sức khỏe, kỹ năng vận động ứng dụng quân sự phục vụ huấn luyện chiến đấu, công tác cho bộ đội và dân quân tự vệ sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục thể thao (TDTT) trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2026.

Hoạt động TDTT trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp phát triển TDTT của tỉnh Kiên Giang, nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển phong trào TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ góp phần xây dựng nền TDTT tỉnh nhà theo kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển TDTT tỉnh Kiên Giang đến năm 2026.

Ảnh minh họa: Ngọc Thy

Do đó, Kế hoạch nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động TDTT trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và phong trào rèn luyện TDTT. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác TDTT; đảm bảo chất lượng công tác TDTT tại cơ sở; thống nhất nội dung, hình thức, biện pháp phối hợp các cấp. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm phát triển TDTT nâng cao thể lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.

Nội dung chương trình phối hợp tập trung một số nhiệm vụ quan trọng gồm: Phối hợp trong công tác tuyên truyền; công tác huấn luyện thể lực và hoạt động TDTT; phối hợp trong công tác thể thao thành tích cao; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; về tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị… Đối với nhiệm vụ tuyên truyền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác tập luyện và hoạt động TDTT cho cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; phát huy tính tự giác tập luyện TDTT để nâng cao sức khỏe, rèn luyện phẩm chất, ý chí thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sở Văn hóa và Thể thao hỗ trợ tài liệu chuyên ngành giúp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sỹ.

Trong công tác huấn luyện thể lực và hoạt động TDTT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; trọng tâm là công tác rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn đối với cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu các môn thể thao giữa các đơn vị với Dân quân tự vệ và nhân dân trên địa bàn tỉnh vào dịp kỷ niệm những ngày lễ, ngày truyền thống, các sự kiện chính trị của các ngành, địa phương, đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động TDTT do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức; triển khai kế hoạch phổ cập bơi, phòng chống đuối nước… Các đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quan tâm phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn tổ chức các cuộc hội thi, hội thao trong Quân đội; xây dựng, phát triển các môn thể thao, câu lạc bộ thể thao, các đội thể thao…

Về phát triển thể thao thành tích cao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tích cực phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển TDTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn mới. Tập trung đầu tư, phát triển lực lượng huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao có truyền thống và thế mạnh của lực lượng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ theo nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt cho thể thao tỉnh sẵn sàng tham gia các đội tuyển trong Quân đội, tuyển tỉnh thi đấu các giải quốc gia, quốc tế. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo, tập luyện của VĐV, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện VĐV. Đối với nhiệm vụ này, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ quan tâm phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia tuyển chọn, đào tạo VĐV, huấn luyện viên…

Hai ngành, đơn vị cũng tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị tổ chức các hoạt động TDTT; các lớp bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác quản lý TDTT, huấn luyện viên, trọng tài, cũng như cán bộ, chiến sỹ lực lượng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh…

Đồng Bằng