TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

(16:21 | 01/06/2021)

Với phương châm “phòng” hơn “chống”, những năm qua, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đề ra nhiều giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh Kiên Giang lần thứ I năm 2018

Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) phát huy hiệu quả sâu rộng, các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Tổ chức các đợt truyền thông trọng điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới… với các hình thức như cổ động trực quan, lồng ghép vào sinh hoạt các CLB “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình hạnh phúc”, “5 không, 3 sạch”, “Đờn ca tài tử”, Tổ Nhân dân tự quản, sinh hoạt tại ấp, khu phố; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành xuống cơ sở hơn 660 ngàn sách mỏng, tài liệu, tờ rơi, băng cassette, 60 kịch bản truyền thanh, đĩa CD với các nội dung tuyên truyền về gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, PCBLGĐ, phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác gia đình và PCBLGĐ.          

Hội thi là một trong những hoạt động đa dạng hóa công tác tuyên truyền về công tác gia đình và PCBLGĐ. Những năm qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức 24 cuộc hội thi từ cấp tỉnh đến huyện, thành phố như: Hội thi tìm hiểu kiến thức PCBLGĐ, phòng, chống  tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; 03 lần tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tỉnh, Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh; tìm hiểu kiến thức về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững; tìm hiểu kiến thức về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình…, thu hút hàng chục ngàn lượt thí sinh tham dự. Những minh họa, dẫn chứng cụ thể được sân khấu hóa ở nhiều hội thi đã giúp người dân hiểu thêm về các tình huống mâu thuẫn có thể xảy ra trong đời sống gia đình, những tác hại của bạo lực gia đình (BLGĐ) gây ra và hướng tới xây dựng, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Kiên Giang năm 2017

Tổ chức tập huấn cũng là một trong những hình thức tuyên truyền có hiệu quả. Sau buổi tập huấn, không chỉ cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản để các đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ PCBLGĐ tại cơ sở mà còn phát huy tốt vai trò là tuyên truyền viên tích cực trong công tác truyền thông về PCBLGĐ tại địa phương, cơ sở. Từ năm 2014 đến nay, riêng Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức 134 hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực gia đình, PCBLGĐ, có hơn 10 ngàn lượt người tham dự. Qua buổi tập huấn, đại biểu có thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyền PCBLGĐ; cách nhận diện các vụ việc, phát hiện sớm và tư vấn, can thiệp về BLGĐ; hướng giải quyết, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do BLGĐ gây ra.

Một trong những giải pháp phát huy hiệu quả thiết thực công tác gia đình và PCBLGĐ là xây dựng những mô hình, câu lạc bộ, địa chỉ tin cậy cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn nhân rộng mô hình PCBLGĐ, với 135 CLB “Gia đình hạnh phúc”, 48 CLB “Gia đình phát triển bền vững”, 79 CLB PCBLGĐ, 196 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 105 CLB, tổ, nhóm dịch vụ gia đình. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ kinh phí duy trì sinh hoạt cho 16 CLB “Gia đình phát triển bền vững” có 416 thành viên tại 15/15 huyện, thành phố với số tiền 150.000đ/01CLB/01 tháng. Ngoài ra, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai các mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh”, “Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”, “Dịch vụ tư vấn hỗ trợ về bình đẳng giới”. Có thể nói mô hình này đã phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ các nạn nhân của BLGĐ, tuyên truyền các kỹ năng ứng xử trong gia đình, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhờ tập trung nhiều giải pháp để triển khai sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh nên công tác PCBLGĐ đã đạt được một số kết quả nhất định, nhận thức của toàn xã hội về vấn đề PCBLGĐ được nâng lên, thay đổi quan điểm từ việc xem công tác PCBLGĐ là chuyện riêng của mỗi gia đình, trở thành là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, từ đó tình trạng BLGĐ ngày càng giảm. Số vụ BLGĐ trung bình mỗi năm giảm 19,67%; có 82% số nạn nhân bị BLGĐ được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa BLGĐ, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân.   

BLGĐ vẫn luôn là một trong những nguy cơ gây tan vỡ gia đình rất cao, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội, tác động xấu đến môi trường giáo dục thế hệ trẻ. Trong khi đó, thực tế cho thấy nguồn lực đầu tư triển khai thi hành Luật PCBLGĐ và Chương trình hành động quốc gia về PCBLGD còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể từng lúc, từng nơi thiếu gắn kết chặt chẽ, cán bộ làm công tác gia đình chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc triển khai các hoạt động liên quan gặp rất nhiều khó khăn, các hoạt động truyền thông giáo dục ở cơ cở chưa đủ mạnh, một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đến công tác gia đình, PCBLGĐ…

Để công tác PCBLGĐ đạt kết quả cao hơn, bên cạnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thì cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân. Thực hiện việc lồng ghép nội dung PCBLGĐ trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành. Nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình PCBLGĐ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ hòa giải tại cơ sở.

Tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình và phòng, chống bạo hành trẻ em tại huyện Giang Thành

Chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa độc hại tác động vào gia đình, xây dựng các sản phẩm văn hóa lành mạnh, tôn vinh các giá trị tốt đẹp của gia đình, các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực gia đình nhằm phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình. Đồng thời, tăng cường nguồn lực cho công tác gia đình và PCBLGĐ. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở. Công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCBLGĐ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục hơn, đa dạng hình thức, đối tượng tuyên truyền để người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Chương trình hành động quốc gia về PCBLGĐ; Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác PCBLGĐ.

Vũ Liêm