TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích trong mùa hè

(09:51 | 14/06/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 804/UBND-KGVX ngày 13/6/2021 về việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp liên ngành trong việc triển khai các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm an toàn, phòng, chống lây nhiễm Covid-19, phòng, chống xâm hại trẻ em ở gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, khu công nghiệp, các khu cách ly tập trung, địa bàn thực hiện giãn cách xã hội (nếu có) và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đối nước trẻ em; xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vụ việc tai nạn thương tích, tai nạn đối nước gây tử vong trẻ em. Tăng cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh và phòng, chống đối nước trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng và bằng các sản phẩm truyền thông. Kịp thời thông tin, thông báo đến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) các vấn đề, vụ việc, nhu cầu trẻ em cần hỗ trợ.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở thể dục thể thao và dạy bơi cho trẻ em. Thường xuyên kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em tại các bãi tắm du lịch, bể bơi, hồ bơi.

Đề nghị Tỉnh đoàn Kiên Giang chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp với UBND cùng cấp, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giám sát trẻ em trong thời gian nghỉ hè hoặc không đến trường do thực hiện giãn cách xã hội, bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

Giao UBND các huyện, thành phố sử dụng nguồn lực địa phương, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ kinh phí, đồ dùng thiết yếu, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung (nếu có) với phương châm không một trẻ em nào rơi vào hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 mà không được hỗ trợ, chăm sóc kịp thời. Xây dựng kế hoạch, phối hợp liên ngành và phân công cụ thể cho các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên, tình nguyện viên triển khai việc rà soát các hộ gia đình, các vị trí mặt nước, hồ, ao, sông, suối, công trình công cộng, công trình xây dựng để phát hiện kịp thời các nguy cơ đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ mất an toàn khác; thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, lắp đặt biển cảnh báo, cảnh giới ở tất cả các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước trẻ em, bảo đảm môi trường sống an toàn cho mọi trẻ em.

Chỉ đạo thực hiện và nhân rộng mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và dạy bơi trẻ em tại các xã, phường, thị trấn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai, hỗ trợ kinh phí năm 2021. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương để tổ chức dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Vận động các hộ gia đình có trẻ em thường xuyên quan tâm trông giữ, giám sát, bảo đảm an toàn cho trẻ em; cam kết trách nhiệm xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; chủ động đưa trẻ em đi học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, kịp thời gửi danh sách trẻ em theo Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh để tổng hợp, tham mưu hỗ trợ kịp thời cho trẻ em.

Minh Phương