TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Kỹ năng hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

(20:22 | 22/06/2021)

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang vừa phát hành cuốn cẩm nang “Kỹ năng hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đây là sản phẩm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhóm nghiên cứu sau quá trình triển khai nghiên cứu Đề tài “Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới”.

 

Cuốn cẩm nang “Kỹ năng hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc’ ra đời với mong muốn hỗ trợ cho chị em phụ nữ có nhiều kiến thức, kỹ năng ứng phó trước những thách thức của cuộc sống, để từ đó có thể tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội, hướng đến xây dựng gia đình “Ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. Cuốn cẩm nang gồm có 2 phần:

Phần 1, Một số vấn đề lý luận, đây là những kiến thức cơ bản giúp cho phụ nữ Kiên Giang có thể hiểu rõ hơn vai trò giới, nhận biết dấu hiệu định kiến giới, hiểu rõ chức năng gia đình, phẩm chất của phụ nữ xưa và nay, tâm lý lứa tuổi và cũng như các văn bản pháp lý đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ và nam giới.

Phần 2, Một số kỹ năng cho phụ nữ, với mục đích trang bị cho phụ nữ Kiên Giang một số kỹ năng như tư vấn chăm sóc trẻ em, giữ lửa hạnh phúc, ứng phó bạo lực gia đình, kỹ năng quản lý thu chi, lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá khả năng kinh tế hộ gia đình... Những kỹ năng này không chỉ giúp cho phụ nữ làm chủ mọi tình huống trong đời sống hôn nhân và gia đình mà còn hỗ trợ cho chị em những kỹ năng để đảm bảo đời sống kinh tế của hộ gia đình.

Sau hơn hai năm, nhóm nghiên cứu Đề tài “Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới” do bà Lâm Lệ Hà, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh chủ trì đã đạt được mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề ra, với các sản phẩm: Bộ số liệu điều tra, khảo sát thực trạng về năng lực, phẩm chất và vai trò của phụ nữ Kiên Giang; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất và vai trò của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới; biên soạn tài liệu tập huấn và 01 bộ cẩm nang bồi dưỡng các kỹ năng chăm sóc, bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ trong gia đình thời kỳ mới; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng chăm sóc, bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc theo 03 nhóm đối tượng phụ nữ; triển khai mô hình thí điểm...

Việc triển khai mô hình thí điểm chăm sóc, bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc tại 03 địa bàn, theo 03 nhóm đối tượng khác nhau, đã được nhóm nghiên cứu Đề tài Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Châu Thành, Gò Quao, thành phố Rạch Giá và Câu lạc bộ (CLB) tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Kết quả hoạt động của thí điểm mô hình đã góp phần giúp các thành viên CLB mạnh dạn hơn torng tham gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong cách xử lý các tình huống xảy ra trong gia đình; hiểu hơn về các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội; nâng lên ý thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân phụ nữ trong thực hiện chức năng của gia đình; hiểu biết cách tổ chức cuộc sống trong gia đình, nắm vững kỹ năng chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ con, em trong gia đình khỏi những khủng hoảng về tâm lý, ứng phó các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, tránh xa những tệ nạn xã hội... Đối với chủ nhiệm CLB, người điều hành được nâng lên về vai trò, trách nhiệm, linh hoạt bao quát hoạt động của CLB, nắm vững và vận dụng kết hợp tốt kiến thức, kỹ năng sinh hoạt qua các kỳ của CLB. Mô hình thí điểm cần được tiếp tục duy trì và nhân rộng ra địa bàn khác trong tỉnh.

 Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến gia đình, tăng cường sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, tổ chức thực hiện của các ngành nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và những kỹ năng tổ chức, xây dựng bảo vệ gia đình, tăng cường sự hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo bình đẳng giới, tiếp cận chính sách an xinh xã hội.

Phương Thảo