TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới

(18:36 | 15/10/2021)

Sau hơn hai năm, Đề tài “Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Kiên Giang chủ trì, cùng với 9 thành viên trong Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp thực hiện, hoàn thành và nghiệm thu đầu năm 2021. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để cấp ủy đảng, chính quyền có những giải pháp nâng cao vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình thời kỳ mới.

Ảnh minh họa

Qua kết quả điều tra, khảo sát của nhóm nghiên cứu đề tài cho thấy, phụ nữ trên tất cả lĩnh vực, địa bàn đều có vai trò quan trọng trong các hoạt động gia đình, xây dựng và tổ chức đời sống gia đình. Điều đó cho thấy vai trò của phụ nữ trong gia đình ngày càng được nâng lên. Nghiên cứu cũng cho thấy có nhiều yếu tố tác động đến vai trò thực hiện chức năng gia đình của phụ nữ như thiếu việc làm, thu nhập thấp, thiếu kiến thức, kỹ năng trong tổ chức cuộc sống gia đình, sự sung đột giữa các vai trò khác nhau của phụ nữ trong gia đình...

Từ kết quả khảo sát nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực, phẩm chất và vai trò của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới, khắc phục những hạn chế, khó khăn, yếu tố tác động ảnh hưởng vai trò phụ nữ thực hiện chức năng gia đình trong thời gian qua như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền và cơ quan chức năng; tiếp tục đề xuất xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật, các quy định về gia đình cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng; giáo dục, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình; tăng cường tuyên truyền, giáo dục phẩm chất cho phụ nữ trong thời kỳ mới; đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình về gia đình; thực hiện chính sách, chương trình về an sinh xã hội, tăng cường hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế nâng cao đời sống gia đình; phát huy vai trò trách nhiệm của nam giới trong xây dựng gia đình.

Cũng từ kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm có giá trị: Bộ số liệu điều tra, khảo sát thực trạng về năng lực, phẩm chất và vai trò của phụ nữ Kiên Giang; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất và vai trò của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới; biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng chăm sóc, bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc theo 03 nhóm đối tượng phụ nữ. Triển khai mô hình thí điểm tại 03 địa bàn, gồm ấp An Hiệp, xã Định An, huyện Gò Quao (nhóm đối tượng phụ nữ nông thôn); Công ty TNHH Huy Nam, huyện Châu Thành (nhóm đối tượng phụ nữ công nhân) và phường An Hòa, thành phố Rạch Giá (nhóm đối tượng công chức, viên chức). Trên cơ sở tổ chức tập huấn thử nghiệm nội dung cẩm nang biên soạn để đánh giá, rút kinh nghiệm bổ sung hoàn thiện cuốn cẩm nang kỹ năng hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc để tuyên truyền nhân rộng ra các đối tượng phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Cuốn cẩm nang “Kỹ năng hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc’ ra đời với mong muốn hỗ trợ cho chị em phụ nữ có nhiều kiến thức, kỹ năng ứng phó trước những thách thức của cuộc sống, để từ đó có thể tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội, hướng đến xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai hướng dẫn sử dụng cuốn cẩm nang cho các đối tượng phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, Đề tài “Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới” không chỉ là cơ sở khoa học quan trọng để cấp ủy đảng, chính quyền có những giải pháp nâng cao vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình thời kỳ mới; mà còn giúp cho phụ nữ trong tỉnh nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Được hướng dẫn, tập huấn, thực hành kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc bảo vệ gia đình hạnh phúc, kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong gia đình. Qua đó tuyên truyền, giáo dục phát huy những năng lực, phẩm chất, vai trò tốt đẹp của người phụ nữ Kiên Giang trong xây dựng gia đình, giáo dục chăm sóc con cháu có ích cho xã hội, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển gia đình Việt Nam bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Phương Thảo