TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

(18:39 | 15/10/2021)

Từ trước đến nay, phụ nữ Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc đóng góp to lớn cho xã hội phát triển và thực hiện chức năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nòng cốt của mình trong công tác gia đình, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, chăm lo và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Người xưa có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” chính là để nói lên vai trò của người phụ nữ trong xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, nói về vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã khẳng định “Phụ nữ vừa là người lao động, người công dân, vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người”. Như vậy, phụ nữ không chỉ có vai trò quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội mà còn  đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nuôi dạy và hình thành nhân cách ở trẻ, song song đó phụ nữ còn là người duy trì và phát triển những giá trị văn hóa gia đình, giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ vai trò chủ đạo trong cuộc sống gia đình. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Kiên Giang không ngừng đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hội viên, phụ nữ nâng cao kiến thức và kỹ năng sống, làm tốt vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Các cấp Hội đã chủ động phối hợp tốt với các ngành có liên quan để tổ chức thực hiện và linh hoạt gắn kết nhiều nội dung, chương trình, dự án, đề án, gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", trên cơ sở phát huy tính chủ động của các hộ gia đình, vai trò nòng cốt của phụ nữ trong tổ chức thực hiện, góp phần hỗ trợ phụ nữ thực hiện tốt chức năng gia đình, đồng thời giúp phụ nữ thực hiện vai trò, trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình. Để xây dựng cuộc sống gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, với phương châm lấy gia đình làm trung tâm để tác động; nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) về gia đình thiết thực được triển khai và nhân rộng. Đến nay, toàn tỉnh có 135 CLB “Gia đình hạnh phúc”, 48 CLB “Gia đình phát triển bền vững”, 79 CLB phòng, chống bạo lực gia đình, 196 địa chỉ tin cậy cộng đồng, thu hút hơn 6.500 thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ. Ngoài ra, các cấp Hội xây dựng và duy trì 3.648 CLB, tổ, nhóm “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, với hơn 67 ngàn thành viên, 31 CLB không có con vi phạm pháp luật, 105 mô hình dịch vụ gia đình; 453 CLB, tổ tiết kiệm mua BHYT hộ gia đình và góp vốn xoay vòng mua BHTY theo hộ gia đình; 32 CLB mô hình “Ngôi nhà an toàn”.

 

Xác định nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên bắt đầu từ việc giúp phụ nữ chủ động trong phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình. Tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát triển kinh doanh phát huy sức sáng tạo của phụ nữ, năm 2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp, tổ chức 23 lớp tập huấn, nâng cao kiến thức cho 990 lượt phụ nữ kinh doanh, khởi nghiệp và có ý tưởng kinh doanh tại các huyện, thành phố; tiếp tục triển khai, nhân rộng 12 nhóm phụ nữ kinh doanh tại các xã điểm trong tỉnh; đến nay, có 22 nhóm phụ nữ kinh doanh, với 660 phụ nữ tham gia; duy trì hoạt động có hiệu quả 15 CLB doanh nghiệp nữ cấp huyện. Kế hoạch năm 2021, tổ chức 19 cuộc truyền thông các nội dung hoạt động của Đề án; 01 lớp tập huấn kỹ năng điều hành nhóm phụ nữ kinh doanh và 01 cuộc giao lưu chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ thành lập mới 01 Hợp tác xã và 10 Tổ hợp tác do phụ nữ quản lý. Cũng trong năm 2020, các cấp Hội biểu dương, nhân rộng 307 mô hình, 328 cá nhân, gồm các lĩnh vực: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy; văn hóa văn nghệ; thể dục thể thao; vệ sinh môi trường.

Cùng với đó là tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, kỹ năng sống cho phụ nữ; vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chính sách dân số, phát triển. Chỉ tính năm 2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tập huấn cho Ban Chủ nhiệm CLB “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình hạnh phúc” và kỹ năng ứng xử trong gia đình tại các địa phương được chọn thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Hội LHPN các cấp tổ chức, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức 176 lớp tập huấn, truyền thông nội dung về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, Luật BHXH, BHYT và một số Luật, chính sách mới có liên quan về dân số, kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ và chăm sóc trẻ em, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; cung cấp kiến thức các vấn đề liên quan đến hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi.

Để phát huy vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, cùng với sự nỗ lực của chính bản thân, hội viên, phụ nữ rất cần sự ủng hộ từ gia đình, xã hội, giúp phụ nữ vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng với phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”;  xây dựng hình ảnh người phụ nữ ngày càng có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, lòng nhân hậu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; từng bước nâng cao vị thế của người phụ nữ, tham gia đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngọc Thy